Díky centru se snižuje čekací doba na setkání s psychiatrem, za klienty domů jezdí i zdravotní sestry nebo psycholožka. A jedná se o výjimečný počin, centrum vzniklo v době, kdy ministerstvo zdravotnictví nekoná. Pomohl Královéhradecký kraj i okolní města.

„Věřím, že nové centrum zlepší kvalitu podpory osob s duševním onemocněním v celém okrese. Jsem velmi rád, že jsme mohli jeho vznik finančně podpořit, protože se jedná o významný krok i v celorepublikovém kontextu. Doufám, že to může být inspirací i pro ostatní kraje,“ uvedl Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje.

Podpora, která dosud chyběla, byla podpora pro osoby s duševním onemocněním v okrese Náchod velmi těžko dostupná. Aby se setkaly s psychiatrem nebo psychologem, musely často překonávat dlouhé vzdálenosti a na schůzku čekaly i několik měsíců. „I kvůli absenci potřebné péče docházelo ke zhoršování jejich zdravotního stavu a často k následné hospitalizaci i v řádu měsíců až let. Na dlouhou dobu tak byly vytrženy z komunity a ztratily šanci na život v místě, kde chtějí. Právě centrum duševního zdraví tuto situaci řeší a mění k lepšímu. Jedná se o specifickou službu, která kombinuje zdravotní a sociální podporu,“ vyjádřil se Petr Pavlíček, ředitel Péče o duševní zdraví.

Multi tým rychle reaguje a předchází potížím V centru působí multidisciplinární tým, ve kterém spolupracuje psychiatrička, psycholožka, zdravotní sestry, sociální pracovníci a peer konzultantka. Společným úsilím týmu a klientů je, aby klienti mohl žít doma, nikoliv za zdí nemocnice. Tým je podporuje, aby měli spokojený život i přes omezení, které způsobuje vážné duševní onemocnění. Pomáhá jim pochopit projevy nemoci, pracovat s nimi a podporuje také blízké okolí klientů.

Jak přesně tým funguje? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

„Všichni členové týmu jezdí za klientem domů či na jiné místo. Klient tak nemusí měsíce čekat na setkání s psychiatrem, sestra například pomůže s medikací, sociální pracovník s vyřízením úředních věcí a podobně. Frekvence schůzek je přizpůsobena potřebám klienta, takže je možné rychle reagovat na jeho potřeby, případně rychle řešit zhoršení zdravotního stavu a předcházet tak někdy zbytečným hospitalizacím,“ uvedla Lucie Kudrnáčová, vedoucí Střediska Péče o duševní zdraví Náchod, které službu nově poskytuje.

Až 120 klientů a jejich rodin Služby centra jsou určeny pro všechny osoby starší 18 let z okresu Náchod, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění, jako je schizofrenie, afektivní poruchy a další. Všechny poskytované služby jsou bezplatné. „Předpokládáme, že služby ročně využije 120 klientů a jejich rodin, což rozhodně není malé číslo. Chceme službu nabídnout všem, kdo potřebují podpořit v jejich životě s duševním onemocněním. I proto v týmu působí koordinátor vstupu do služeb, který může potencionální klienty asertivně kontaktovat a nabídnout podporu,“ doplnila vedoucí Kudrnáčová.

Odvážný krok: 1,7 milionu z kraje

„Jsme přesvědčeni, že současný systém péče dostatečně neumožňuje lidem s duševním onemocněním být přijímanou součástí komunity a dostávat multidisciplinární podporu tam, kde ji potřebují. Právě to bylo naší hlavní motivací k založení centra v Náchodě,“ popsal současnou situaci ředitel Pavlíček. Centrum duševního zdraví v Náchodě vzniklo v době, kdy je Reforma psychiatrické péče – zejména ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky – v útlumu, protože ministerstvo neposkytuje projektovou podporu, která přinášela finance pro otevření center. „Je potřeba si uvědomit i to, že stát se v Národním akčním plánu pro duševní zdraví zavázal k podpoře vzniku 100 center duševního zdraví do roku 2030, ale nekoná. Nechtěli jsme se vzdát, chceme naplňovat poslání reformy, a proto jsme o finanční podporu požádali Královéhradecký kraj i města z okresu Náchod,“ vysvětlil Petr Pavlíček, ředitel Péče o duševní zdraví. Tento odvážný krok vyšel. Kraj podpořil vznik centra částkou 1,7 milionů korun.

Finanční dar poskytla také města: Náchod, Nové Město nad Metují, Jaroměř, Červený Kostelec, Hronov, Česká Skalice, Police nad Metují, Broumov a Teplice nad Metují. Již 4. v pořadí Jedná se o v pořadí již čtvrté centrum této neziskové organizace. Péče o duševní zdraví provozuje 3 centra, a to v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi. V roce 2024 plánuje otevřít centrum v Ústí nad Orlicí, v roce 2025 v Jičíně a v roce 2026 v Rychnově nad Kněžnou.