close Věra Kopecká: Zrcadlo paní Bety info Zdroj: archiv J. Uhlíře zoom_in Civilním povoláním je emeritní středoškolská profesorka matematiky. Především se etablovala jako básnířka. Vydala více jak tři desítky sbírek poezie, z toho několik vyšlo v Polsku. Překládá a vydává poezii svých přátel. Je organizátorkou Dnů poezie v Broumově, vedoucí oblasti Hradecko Střediska východočeských spisovatelů a členkou Obce spisovatelů. Fotografuje, měla řadu výstav v Čechách i v Polsku, fotografiemi ilustruje knížky své a svých přátel. Jako samostatná brožura vyšla sbírka Zrcadlo paní Bety již v říjnu 2020 a v prosinci 2020 ji otiskla podruhé ve sborníku Čtyři doby Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích (s. 89-93). Premiéra přednesu básnického cyklu se uskutečnila v rámci kulturní akce Noc kostelů v Broumově v pátek 12. června 2020.

Tento básnický lyrický cyklus k poctě spisovatelky Boženy Němcové obsahuje 23 básní, 35 strof a 232 veršů. Brožura má 32 stránek. Podle autorčina vyjádření: „Zrcadlo paní Bety odráží v náznacích život Boženy Němcové a současný život a zkušenosti dnešní ženy. Oba odrazy se v zrcadle prolínají.“ Sličnou básnickou sbírku v prvním samostatném knižním vydání editovala v říjnu 2020 vydavatelka Věra Kopecká, která je nejen autorkou líbezných a promyšlených veršů, ale též opatřila brožuru barevnou obálkou a ilustracemi, svými fotografiemi z okolí Ratibořic. Její tvorbu mohu zcela odpovědně doporučit. Jde o hodnotnou a nadčasovou literaturu této všestranné umělkyně. Její knihy lze objednat na: kopecka.vera@volny.cz. 

Jiří Uhlíř