Je důležité si uvědomit, že VR není jen další gadget („vychytaná věcička“), ale pedagogický nástroj, který může zásadně změnit způsob, jakým se studenti učí a vnímají informace. Jasným cílem je podpořit učební proces, a to poskytnutím zkušeností, které jsou blízké reálným situacím. S pomocí VR headsetů jsou studenti schopni ponořit se do interaktivních 3D prostředí. Tím stimulují svou zvídavost a jsou podporováni v aktivním učení. VR nemá nahradit klasickou výuku. Působí spíše jako doplňující nástroj, který podporuje hlubší pochopení tématu.

VR funguje tak, že učitel na počítači ovládá vše, co se děje studentům ve virtuální realitě. Takže učitel klasicky sedí u PC a studenti mají VR brýle. Poté učitel může spouštět a zobrazovat konkrétní vzdělávací témata. V rámci výuky somatologie se studenti například mohou projít ve virtuálním světě kostry, svalů, srdce, ale i jednotlivých buněk, mohou také proniknout do struktury DNA. Mohou se podívat nejenom do struktury lidského těla, ale i na stavbu těla různých živočichů. Ve fyzice mohou pochopit díky 3D modelu fungování spalovacího motoru a „osahat“ si strukturu atomu. Toto vše jim umožňuje lépe pochopit složité procesy a jevy, které by bylo jinak obtížné si představit pouze ve formě obrázků.

Nová dimenze ve vzdělávání studentů náchodské zdrávkyZdroj: ArchivPři výuce anglického jazyka mohou studenti konverzovat s virtuálním mluvčím. Mohou si vybrat konkrétní situaci, například hotelovou recepci, ve které se potom virtuálně ocitnou a prožívají situaci téměř autenticky. Student uvidí avatara, který s ním vede rozhovor ve zvoleném jazyce, tím se student učí aktivně používat slovní zásobu a gramatiku cizího jazyka. Brýle mají v sobě mikrofony a reproduktory, takže zaznamenávají, co avatar říká, rovněž přenášejí odpovědi daného žáka. VR se dá využít jak pro výklad nové látky, tak i pro opakování a ověřování znalostí.

Zahrnutím VR do výuky učitelé poskytnou studentům nezapomenutelné vzdělávací zážitky, které podporují jejich zvídavost, aktivitu a hlubší pochopení učiva. Důležitá je pedagogova ochota experimentovat a učit se společně se svými studenty ?.

Neplánovaně jsme naši horkou novinku mohli představit žákům v rámci projektu „Volba povolání aneb zdrávka Náchod společně se Základní školou Náchod – Plhov“. Tímto se žáci ZŠ Plhov a následně i návštěvníci dne otevřených dveří stali prvními uživateli!

Všichni nadšení učitelé náchodské zdrávky se těší na to, až se v rámci odborného školení s VR důkladněji seznámí a aktivně ji zařadí do výuky.

Renata Dušková