Krvavá bitva byla jednou z epizod prusko-rakouské války, která měla významný dopad na vývoj a uspořádání celé Evropy. Okolnostmi krvavého střetnutí provázejí návštěvníky informační panely s množstvím unikátních fotografií a vyobrazení. K vidění jsou nejen dobové chladné a palné zbraně, ale zejména jedinečné součásti tehdejší vojenské výstroje, které z bitvy pocházejí. Výmluvné svědectví krutého boje nabízí například pruská puška jehlovka s pažbou poškozenou nepřátelskou kulí, či prostřelená lahev rakouského polního myslivce. 

Pozornost je věnována také nejrůznějším upomínkovým předmětům, které byly po válce vyráběny z částí výstroje a výzbroje posbírané na bojišti. Výstavu doplňují i artefakty z několika válečných hrobů nalezených v minulosti u České Skalice. Nechybí ani informace o pomnících padlých, které můžeme dodnes v okolí města navštívit. Některé z vystavených exponátů zapůjčili soukromí sběratelé či další muzea a spřátelené instituce. 

Expozice vznikla pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka a byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR a Městem Česká Skalice.

Martina Kolinská, Muzeum B. Němcové