Krajský dotační program, jehož cílem je zejména podpora projektů v zemědělství a ochraně životního prostředí, využili jaroměřští včelaři již po několikáté.

Je známo, že věkový průměr chovatelů včel je stále vysoký a v kombinaci s tím, že včelaři bývají velmi konzervativní v pořizování soudobých technologií, je regionální podpora nákupu úlů velmi důležitá. Nové nástavkové úly umožňují snazší a méně fyzicky namáhavou práci se včelstvy a hlavně díky rozebíratelnosti lepší přehled o zdravotním stavu včelstva.

Podmínkou nákupu úlů ze strany spolku byla také tzv. varroadna jako součást úlu. Jde o speciální dno úlu, kudy vyletují včely česnem. Toto dno má zasíťovaný spodek a zásuvnou podložku, takže je potom snadný odběr tzv. včelí měli, což je spad na dně úlu, z něhož se dá dělat diagnostika napadení včelstev roztoči Varroa destructor, ale také třeba moru včelího plodu. Díky zvýšenému prostoru varroadna jsou také jednodušší léčebné zákroky prováděné ve spolupráci s veterinární správou kraje.

Komité Čapek Hronov uspořádalo ve dnech 26. a 27. září mezinárodní konferenci pro znalce a příznivce Čapků - Hradec Králové Čapkům III. .
FOTO: Rodný kraj Čapků oslavil své rodáky zajímavou mezinárodní konferencí

ZO Českého svazu včelařů, z.s., Jaroměř je jedním z největších včelařských spolků v Královéhradeckém kraji a také jedním z nejstarších u nás, když v příštím roce oslaví 155 let od svého založení. V současnosti sdružuje 106 včelařů z Jaroměře a okolních obcí, kteří v součtu obhospodařují přes 1200 včelstev.

Chov včel je velmi důležitý pro přírodní biodiverzitu a také pro zajištění dostatečné potravinářské produkce a nejlepším způsobem jak jej rozvíjet je podpora regionálního a zájmového včelařství, což se i díky pochopení Královéhradeckého kraje daří.

Václav Jirka, předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř