Symbolika představuje tzv. mluvící znamení, tedy symbol vyjadřující název obce. Na znaku i vlajce je znázorněn „potok tekoucí mezi jasany“. Obec původního německého jména Hengsberch (=Hřebčí vrch) a Roßberch (Rosperg=´Koňský vrch), od r. 1343 nesoucí již český název „Jasenni“, se poprvé připomíná roku 1298, respektive ke 2. prosinci 1305.

Největší vesnice na Jaroměřsku, tedy naše Jasenná, historicky existuje více jak 715 roků, ačkoliv zdejší území bylo osídleno již v pravěku. Již v roce 1994 a 2007 vydala obec dvě různé vlastivědy Jasenné, které zaujaly premiéra i pozdějšího prezidenta ČR Václava Klause a další ústavní činitele. V letošním roce hodlá Ing. Jitka Slezáková, starostka obce Jasenná, hlavní autorka projektované knihy „Jasenná 1305-2007-2020“, vydat s Jiřím Uhlířem další doplněk vlastivědy za léta 2007-2020.

Starostka Slezáková byla též iniciátorkou vydání dalších tří nových překrásných barevných pohlednic Jasenné, okres Náchod (další, mladší stejnojmenná družební obec Jasenná na Zlínsku se poprvé připomíná až k r. 1481, leží šest kilometrů jihovýchodně od Vizovic na Moravě).

Od zřízení c. k. poštovního úřadu v naší Jasenné dne 15. října 1898 se datuje vydávání pohlednic obce. První byla v roce 1899 barevná litografie vytištěná v Novém Městě n. M. Pohlednice vydávali zpravidla místní obchodníci a řemeslníci. Ty dosud vydané reprodukuje brožura Jasenná z roku 2007. Přibližně za 120 let bylo vytištěno od r. 1898 do 31. července 2020 cca 20 různých pohlednic, většinou vícezáběrových. Již v roce 1998 iniciovala starostka Ing. Slezáková vydání tří barevných pohlednic Jasenné.

Přípravu a vydání tří nových barevných pohlednic zajišťovala vydavatelka a nakladatelka Helena Rezková z Vlkova ve svém nakladatelství Regiona. Je na nich reprodukováno celkem 10 zajímavých záběrů významných budov, sousoší i rybníků v Jasenné, typických pro naši obec.

Poprvé se na pohlednicích objevuje i nový znak obce. Celkem 3000 pohlednic jistě uvítají nejen občané Jasenné, ale i mnozí sběratelé pohlednic. Mému estetickému cítění a srdeční záležitostí je záběr kostela sv. Jiří, který se poprvé připomíná v latinských listinách k roku 1352, tedy v době kralování Lucemburků za císaře Karla IV., Otce vlasti. Tato nejvýznamnější, nejdůležitější a nejstarší architektura obce uchovává uměleckohistorické památky obce Jasenná, jako je například ve zvonici věže chrámu zvon poledník sv. Jiří z r. 1508, v interiéru pak pozdně gotická kamenná polygonální křtitelnice z roku 1521 (snad ze Starého Plesu?) a na kruchtě pak rokokový korpus varhan z r. 1760.

Pohlednice chrámu sv. Jiří zachycuje impresi architektury kostela zrcadlícího se na hladině Fišerova, nyní obecního rybníku. Jde o krásný, umělecký a emocionálně zabarvený záběr z fotoaparátu H. Rezkové. Pohlednice pak dokumentují převážně obecní nebo církevní památky, o něž se příkladně stará současná reprezentace obce Jasenná, v jejím čele již třicátým rokem stojí 57letá Jitka Slezáková, která je první starostkou v historii obce. Jako dlouholetý bývalý kronikář Jasenné jsem hrdý na rozvoj mé rodné obce na Jaroměřsku.

Jiří Uhlíř