Znamená to stále udržovat v regálech poutavou nabídku, tedy vláčet se s knihami z výměnného fondu mezi střediskovou knihovnou v Polici nad Metují a Machovem, zajímat se o novinky na knižním trhu, zajišťovat výběr časopisů, o něž je zájem a tak dále. To vše při zaměstnání, tedy ve volném čase. Paní Blanka je ale sama vášnivou čtenářkou a obohacuje ji prý i setkávání s lidmi, kteří do knihovny přicházejí, takže její nadšení ani po oněch pěti letech neopadá. Však jí také přineslo kromě uznání místních občanů i ocenění Nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2022.

Beseda na téma výroba a prodej výrobku na pomoc chudým dětem v Ugandě.
Novoměstská značková holubí močůvka pomáhá sirotkům v Ugandě

To vše se až do letoška odehrávalo v poměrně neutěšených prostorách s omšelým zařízením. A tak zastupitelstvo městyse rozhodlo, že si čile fungující knihovna zaslouží kulturnější prostředí. Protože v Machově není od slov k činům většinou daleko, našlo se v rozpočtu potřebných zhruba 150 tisíc korun, které byly díky úsilí pracovníků městyse i řady regionálních dodavatelů přetaveny ve zbrusu nové regály, podlahové krytiny, nátěry, elektrorozvody a truhlářské práce. Ruku k dílu samozřejmě pořádně přiložila i samotná knihovnice a několik dobrovolníků, mezi nimiž dominovala paní Dagmar Havelková.

Zkrátka a dobře – Machov má konečně i vzezřením knihovnu, kterou mu mohou leckde závidět. A pro Blanku Kratochvílovou i pro místní občany je to, jak ukázaly už první dny „v novém“, další impuls k tomu, aby se řady spokojených čtenářů dál rozšiřovaly a aby tu bylo každou středu odpoledne, kdy je otevřeno, i nadále živo.

Jindřich Honzík