Padly první lípy v zámecké aleji u Déčka a v rámci revitalizace byly objeveny pozůstatky zámeckého bastionu.  

Pavel Šnajdr