Do Náchoda přišel v září 1959 učit na obchodní akademii (tehdy Vyšší hospodářskou, později Střední ekonomickou školu) a v Náchodě strávil celý profesní život, i když v období normalizace nesměl pro své demokratické postoje učit. Výrazně se podílel na vzniku almanachů k výročí školy v roce 1970 a 1995.

Narodil se sice v Praze, ale jeho vzpomínky patřily Novému Bydžovu, kde prožíval svá mladá léta, skautoval a studoval. V roce 1968 se podílel na obnově Junáka českého skautingu, znovu pak po roce 1989. Byl oceněn řadou skautských vyznamenání, mj.. Medailí Díků.

Náchodská kulturní veřejnost mu byla vděčná za svědomité organizování koncertů vážné hudby. Ve výboru Komorní hudby začal pracovat záhy po svém příchodu do Náchoda, později byl dlouhá léta, dokud mu to dovoloval věk a zdraví, jeho předsedou.

Pedagogická, kulturní i skautská činnost bohatě naplňovaly jeho život a obohacovaly i život v našem regionu. Zůstává v paměti kolegů i studentů. Jeho sepětí s krajem je dotvrzeno i rozloučením v kostelíku na Boušíně. 

Aleš Fetters