„Minulý rok vznikl koncepční návrh vhodných mikroklimatických podmínek pro uložení těchto ostatků. Ještě letos bychom chtěli začít s přípravou jeho realizace. Stejně jako vloni přispěl na tyto práce Královéhradecký kraj a Město Vamberk, přičemž Farnost Vamberk je za tyto peněžní příspěvky vděčná. Ty naše by nám to neumožnily. Mezi zmíněnými ostatky jsou významní občané Vamberka, jako byla např. právě Magdalena Grambová, zakladatelka krajkářské manufaktury ve Vamberku, významní měšťané a také faráři, kteří zde působili. Pro naše město i farnost mají mumie velký význam. Jak hraběnka Magdaléna Grambová, tak ostatní zmínění přispěli k rozvoji a věhlasu města, “ řekl farář Farnosti Vamberk Pawel Nowatkowski.

Některé z původních třiceti vambereckých mumií byly po roce 1993 zpopelněny, ostatní byly uloženy ve sklepě místního Muzea krajky. V letech 2000 až 2002 pak byly převezeny do areálu broumovského kláštera. V současné době se jedná o víc jak deset mumií, které by měly být převezeny zpět do Vamberka.

Přípravné práce na přestěhování ostatků vambereckých občanů se podle faráře Pawla Nowatkowského zdařily. V posledním období se uskutečnil průzkum kolem areálu kostela sv. Prokopa, aby bylo zjištěno, zda dešťová voda neprotéká do jeho základů. V kostele bylo umístěno měřidlo vlhkosti, která je monitorována od roku 2015.

„Po ukončení přípravných prací a zlepšení mikroklimatu v kryptě kostela požádáme broumovský klášter o povolení, abychom mohli dovézt ostatky těl zpět do Vamberka. Mělo by se to stát v řádu několika nejbližších budoucích let. Prostory broumovského kláštera jsou pro uchovávání mumií vhodné. Stejné bychom chtěli vytvořit tady u nás. Zároveň bychom chtěli poděkovat pracovníkům kláštera za letité ošetřování a provádění všech potřebných úkonů spojených s uchováváním ostatků těl,“ přiblížil Pawel Nowatkowski.

A jaký mají názor na přestěhování mumií zpět do Vamberka v klášteře?

„Ostatky vambereckých občanů k nám byly přivezeny krátce po roce 2000. Uloženy jsou ve sklepích broumovského kláštera, kde se skladovalo vše, co má být v chladu. Uloženy jsou v původních rakvích, eticky zakrytých fialovým suknem tak, aby bylo vidět pouze poprsí. Ošetřeny byly citlivou chemikálií a zbaveny prachu. Přestěhovány by měly být v průběhu roku 2022, pravděpodobně během podzimu. Záleží však na dohodě s vambereckou farností,“ uvedla provozní kláštera Pavla Faltejsková.

Krypta vambereckého kostela není příliš velká. Nebudou se sem tudíž konat podle vyjádření Nowatkowského skupinové turistické zájezdy spojené s prohlídkami tak, jako tomu bylo v šedesátých letech minulého století. Dnešní technika umožňuje pořádat ve spolupráci s Muzeem krajky virtuální prohlídky krypty. V dnešní době je možnost digitální projekce krypty a kostela ve 3D stylu, která je zajištěna Klubem vambereckých historiků.

Eva Ženíšková