Právě v této oblasti ukrývala koncem června v roce 1942 sokolská odbojová skupina parašutistu z výsadku Silver A Jiřího Potůčka s vysílačkou Libuší. Za odbojovou činnost zaplatilo 17 z nich životem, když byli 9. července 1942 zastřeleni na Zámečku v Pardubicích, a to včetně tří žen. Jiřímu Potůčkovi se z posledního úkrytu v domě Burdychových na Končinách podařilo uprchnout a byl po dvou dnech zastřelen českým četníkem v dubince v Trnové u Pardubic.

Začátek pietní akce je před posledním bydlištěm Stanislava Prouzy v ulici Jana Masaryka v Malých Svatoňovicích od 9.30 hodin. Josefu Schejbalovi odhalí účastníci kámen zmizelých v 10.15 hod. před pomníkem u koupaliště, kde byl v roce 1942 zatčen.

Pietní akce budou pokračovat ve stejný den v 11.15 hodin u pomníku u školy v Bohdašíně a ve 12 hodin u památníku na Končinách. „Těší nás, že se v posledních letech scházejí při této akci nejen sokolové z pořádající Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy, ale i široká veřejnost. Také letos se tady účastníci mohou potkat s Antonínem Burdychem (87 let), posledním žijícím svědkem událostí a synem popravených manželů Burdychových z Končin,“ uvedla Pavlína Špatenková, vzdělavatelka sokolské župy.

Záštitu nad akcí převzala Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Sokolská župa Podkrkonošská iniciovala od roku 2019 již odhalení 15 kamenů zmizelých sokolům, kteří zahynuli za 2. světové války.

Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy