Den proti rakovině.
Žluté kytičky vykvetou 10. května. Sbírku pořádá Liga proti rakovině