Cílem soutěže je ukázat každodenní život a práci zaměstnanců, dobrovolníků i klientů Charit napříč Českou republikou. Činnost sociálních a zdravotních služeb je propletena jedinečnými životními příběhy i situacemi, které by vydaly na rozsáhlé popisy, někdy ale stačí událost zachytit do jediného okamžiku. Patroni akce, Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity, ředitel Charity Opava Jan Hanuš a náměstek ředitelky Slezského zemského muzea David Váhala před sebou v letošním roce měli obzvlášť náročný úkol. Do soutěže bylo zasláno celkem 214 fotografií a vybrat mezi nimi ty nejlepší dle jejich vlastních slov nebylo vůbec jednoduché.

Velkým překvapením bylo zjištění, že první místa ve všech třech kategoriích, obsadili autoři z Třebíče. Oceněni pak byli i další amatérští fotografové z Opavy, Plzně, Olomouce, Hradce Králové, Uherského Hradiště, Přerova či Červeného Kostelce. Fotografie Hany Richter z Hospice Anežky České, která sice nezískala ocenění na stupních vítězů, vysloužila si však čestné uznání poroty, zobrazuje pacienta v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění, který v důsledku své pokračující nemoci přestal rozpoznávat osoby ve svém okolí. Na snímku je ve společnosti své dcery, se kterou se v průběhu dne vlivem nemoci setkával a poznával stále znovu, vždy jako by to bylo poprvé.

Putovní výstava umožní divákům nahlédnout na život očima někoho dalšího, vidět s jakými výzvami se setkávají pracovníci a dobrovolníci, kteří pomáhají těm, kteří si již sami pomoci nemohou. Cílem je upozornit na důležitost a hodnotu jejich práce a ukázat, jaký vliv má na životy lidí, kteří potřebují pomoc ve složité životní situaci.

Michal Klemm