Píšu z celé republiky, ale to není přesné. Byli tu Slováci i Poláci. Pořadatelé akce byla firma PROHZS a Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách. Účelem akce bylo přenést do povědomí a do praxe nejnovější poznatky v oblasti hašení lesních požárů s minimálním množstvím vody. Instruktory potom byli příslušníci HZS, kteří se účastnili hřenského požáru a byli i letos v Řecku.

Největší záštitu měl Američan Lindon Pronto a Španěl Jesús Morcillo i Julia. Oba dva mají nepřeberně zkušeností ze svých zemí, podílí se i celosvětově na analýzách požárů v lesích a nepřístupných oblastech, zpracovávají široké množství variant hašení. Říká se o nich, že jsou mezi hasiči stejně dobří, jako býval Usein Bold ve sprintu. Takže naprostá světová špička.

Účastníci byli rozděleni do skupin po patnácti a záměrně maximálně promícháni. Každá skupina si potom zvolila svého velitele, spojaře a vyráželi do terénu. Od 6.30 se nejdřív nasnídali, dostali dávky jídla a pití na celý den tak, aby byli naprosto soběstační. Jako v reálných situacích. Na každém z pěti stanovišť potom byli seznámeni s bezpečností práce, velký důraz byl kladen na komunikaci uvnitř týmu, na jejich pozornost vůči okolí, na týmovou spolupráci. Jinak to u hasičů ani nemůže a nesmí být.

Bývalá německá škola v Šedivinách. Postavena byla ke konci 19. století.
Jak (ne)stavět v CHKO: centrum Schule v Šedivinách zve na panelovou debatu

Na pěti stanovištích potom plnili úkoly od rozvíjení dopravních vedení, komunikací průzkumných hlídek se zbytkem mužstva a zejména s veliteli, po vytváření proluk mezi hořící slámou a jejím okolím. Možná to vypadá banálně, ale mnoho z nich si muselo sáhnout hluboko do zásob svých sil. Všichni museli být řádně oblečeni, obuti, museli mít předepsané ochranné pomůcky jako přilby, brýle, ochranu dýchacích cest atd…

Viděli jsme také ukázky hašení vrtulníkem. To není asi až tolik zajímavé. Nicméně firma Juta vyrobila zkušebně samonosné vaky, které by v konečném efektu mohly být v několika kusech na okresních pracovištích HZS. Největší efekt spočívá v jejich skladnosti a ve zlomkové ceně oproti dnes používaným bambi vakům. Vrtulník by nemusel čekat na plnění vaku, odhodil by prázdný a ihned mohl zvedat naplněný.

Zdroj: Youtube

Naprostou špičkou akademie bylo modelování do písku v podání španělského instruktora. Speciálním projektorem přenesl na desku stolu obrázek z mapového podkladu, vysvětloval základy taktiky v souvislostech s prouděním vzduchu, rozvojem požáru nebo přírodních katastrof, nasazení techniky sil a prostředků a tak dál. Přistihl jsem se, že poslouchám s otevřenými ústy…

Z místa požáru.
Kvůli požáru v Deštném v Orlických horách muselo být evakuováno osm lidí

Účastníci akce za sobotu 16. září nachodili 20 kilometrů. To jim ale vůbec nebránilo v rozboru zážitků prožitého dne za poslechu dixilendové skupiny Zakoplahoband do nočních hodin. Při nedělní snídani to bylo patrné i na jejich očích a úsměvech. Bylo nám v té obrovské partě stejně „postižených“ velice dobře. Stínem nad celou akcí bylo počínání dvou státních subjektů, kteří se úporně snažily všechno zkomplikovat. Takže je velikou otázkou, jestli bude propříště možné něco podobného.

Nejsem velikým přítelem faceboku. Pokud si ale do něho zadáte nahoře napsané heslo uvidíte mnoho zajímavých obrázků z těch tří dnů. Pokochejte se.