Za tu dobu se staly interaktivní přednášky s možností otevřené diskuze vítaným doplňkem výuky a školy je objednávají opakovaně. Na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Náchodě se konala minulý týden dvouhodinová online přednáška, kterou vedl energetický odborník Ing. Štěpán Zelman z Jaderné elektrárny Temelín. Bez elektřiny se stále ještě musí obejít 840 milionů lidí z celkových 7,8 miliard obyvatel Země. Tento stav není udržitelný a světová populace se navíc rozrůstá o zhruba 82 milionů lidí ročně. Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu.

Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba jaderné energie zase klade vysoké nároky na bezpečnost. Hledají se možnosti úspor a především nová technologická řešení např. pro skladování elektřiny ve velkém nebo recyklace vyhořelého jaderného paliva. V důsledku koronavirové pandemie jsou nyní školy zavřené, program tedy pokračuje online. Školy, které mají zájem zapojit se do projektu, který se zároveň snaží podporovat mládež v zájmu o přírodní a technické vědy, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606 472 428. 

Martina Drábková