Řeka Piava je někdy Italy nazývána svatou řekou vlasti, v roce 1917 se zde italským vojskům podařilo zastavit rakousko-německý průlom, který prvoválečné boje v Itálii přenesl z alpských vrcholků do Benátské nížiny. Červencová ofenziva v roce 1918 znamenala pro Rakousko konec nadějí na obrat ve válce, naopak italská ofenziva v říjnu již předznamenala konec války, definitivní Rakouskou porážku a vznik samostatného Československa. Do bojů se na italské straně se zapojili nově zrozené jednotky československých legií, na straně Rakouska-Uherska stála řada pluků formovaných nebo doplňovaných i v Českých zemích. 

„Předky na obou stranách fronty chceme připomenout rekonstrukcí části této slavné bitvy,“ říká Jiří Charfreitag, vedoucí Muzea československých legií, a dodává: „Samotná rekonstrukce bitvy začne v sobotu 16. července v 16.00 v Novém Městě nad Metují v Ulici Na Popluží a Piavu nám bude hrát řeka Metuje, kterou budou jednotlivá vojska ve dvou ofenzívách postupně překonávat.“ Akce se zúčastní na 150 účinkujících v historických uniformách československých legií, Itálie a Rakouska-Uherska v plné zbroji, s puškami, kulomety a minomety.

Na Piavě si vysloužili nehynoucí slávu zejména příslušníci I. praporu 33. pluku čs. legií v Itálii, které Italové využívali k rozvědkám a psychologické válce proti českým a slovanským příslušníků rakousko-uherských jednotek. Jejich situace byla ale komplikovaná. „Pro legionáře prakticky neexistovalo zajetí, zajatý legionář byl brán jako velezrádce a prakticky okamžitě a bez milosti popraven,“ říká Jiří Charfreitag a dodává: „Přesto se naše jednotky vyznamenali zejména obrovskou schopností improvizace a uměním se přizpůsobit těm nejtěžším podmínkám jako byly plynové útoky a těžká dělostřelecká palba, jejich bojový elán zaskočil Rakušany a vyvolával obdiv Italů.“

Samotné rekonstrukci bojů bude předcházet bohatý doprovodný a naučný program, který začne ve 13.00 pietním aktem na náměstí Republiky, odkud ve 13.30 vojska za doprovodu vojenské hudby budou slavnostně pochodovat na Husovo náměstí, kde program pokračuje vystoupením vojenské hudby „Válka našich pradědů“ a historickou módní přehlídkou. „Je pro nás důležité, aby si návštěvníci odnesli spoustu poznatků nejen o historickém válčení, ale také o dobové kultuře a dalších reáliích a souvislostech,“ říká Martin Tichý, předseda místního spolku 5. prapor polních myslivců a dodává: „„Na obou stranách fronty bojovali naši pradědové. Na ně nesmíme ani nyní, více než po sto letech, zapomínat, za své oběti si zaslouží naši úctu.“ 

Rekonstrukci bojů doplňují i výstavy, až do konce července bude v galerii Zázvorka přístupná výstava Československé legie v Itálii a v Městském muzeu výstava Vojsko za Císaře pána.Vstupné je na celou akci zdarma.

Miloš Borovička, Československá obec legionářská