Tiskovina formátu A4 na 28 stránkách slovem i obrazem (66 barevných fotografií) přináší zevrubné a zajímavé informace o dění v obci za minulý rok 2020. Starosta obce Jaroslav Veverka informuje o úspěších obce, obecního zastupitelstva, o stavebních a budovatelských akcích v obci i v době omezení koronovirovou pandemií. Nová dlažba například zkrášlila prostředí hřbitova, staronová a nyní obnovovaná cesta poli z Vlkova do Smiřic poprvé rozkvetla díky osetí speciální směsí travin a bylin s názvem Zelený chodníček. Občané tady vysbírali velkou hromadu kamení, které komplikovalo sekání trávy.

close Ročenka obce Vlkov. info Zdroj: archiv J. Uhlíře zoom_in Ročenka obce Vlkov. Obecní úřad se stará o zlepšení životního prostředí, o památky, o nakládání s odpady. Brožura obsahuje společenskou kroniku, přináší přehled životních jubileí občanů. O práci vlkovské knihovny píše knihovnice Milena Havlová, o činnosti myslivců, kdy zaujme na snímku vlastnoručně vyrobený posed Vráti Kábrta, informuje za Myslivecký spolek MS Paseky Rasošky Jaromír Baše. Pozoruhodná je též činnost dobrovolných hasičů, kteří zasahovali, pracovali i závodili navzdory nouzovému stavu, jak informuje starostka hasičů Marie Havelková. Velmi bohatou činností se pochlubili vlkovští sokolové. Zprávu napsal Zdeněk Krejčí, starosta T. J. Sokol Vlkov.

Pozoruhodné je, že ve Vlkově mají původ i dvě publikace vydané v roce 2020, a to z pera Martina Prouzy a Heleny Rezkové vzešla kniha 100 let autobusové dopravy na Novoměststsku 1920-2020 a kniha Ve městě a na zámku. Dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války, na níž jsou podepsáni Ondřej Tikovský, zastupitel Vlkova, spolu s historikem Jaroslavem Šůlou. O výuce v základní a mateřské škole v době koronavirové informuje za ZŠ a MŠ Rasošky Dana Štěpánová.

Hodnotnou a nadčasovou ročenku, vydanou v nákladu 300 výtisků, připravili spolu s obcí k tisku zkušení publicisté Ondřej Tikovský a Helena Rezková. Občané agilní obce Vlkov jsou tak podrobně informováni o dění, životu i událostech v obci. Ročenka zdařile bilancuje výsledky práce nejen schopného vedení obce, ale i Vlkovanů, a může sloužit za vzor dalším obcím Náchodska.

PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř