Vydání startovních čísel elektronicky přihlášeným závodníkům (do pátku 20. října do 10 hod.- startovné 250 korun) a přihlášky nových závodníků proběhne v pátek 20.října ve sportovní hale SK Náchod dříve Rubeny v od 13 –18 hodin (startovné 300 korun). V sobotu 21. října 2023 od 7.45 do 9.45 hod. budou pouze vydány startovní čísla elektronicky přihlášeným závodníkům ve sportovní hale SK Náchod. Při prezentaci převezmou závodníci startovní číslo s čipem, pamětní list a skleničku s logem závodu. Všichni závodníci budou v sobotu 21. října od 8.45 do 10.10 hod. převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportovní halou SK Náchod na místo startu do Hronova. Jeden autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle závodu za radnici v Náchodě.

BK Bizoni Náchod slaví 1.vítězství v regionálním turnaji!
Basketbalový klub Bizoni Náchod slaví první vítězství v regionálním turnaji

Pořadatelé, ale i policejní orgány, mají při této příležitosti prosbu k motoristům, aby v době konání závodu mezi 11. až 12. hodinou pokud možno nepoužívali silnici II. tř. z Náchoda do Hronova, protože se běží za plného provozu a dojde jen k usměrňování vozidel příslušníky policie. Ve 12.30 hodin se před radnicí MěÚ v Náchodě uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků závodu. Ceny předají představitelé pořádajících měst a zástupci pořadatele a sponzorů závodu.

V cíli závodu na náměstí TGM v Náchodě se od 9.00 do 10.30 hod. uskuteční dětské běžecké závody s názvem „Od radnice k radnici“. Závodníci tohoto běhu se mohou přihlásit elektronicky nejpozději v sobotu 21. října do 8.00 hod. nebo v místě startu nejpozději 30 minut před startem dané kategorie za vyšší startovné.

Organizační výbor závodu Hronov - Náchod