Jako lékař se po dlouhá desetiletí věnoval svému poslání jako chirurg a vedoucí lékař onkologického oddělení v náchodské nemocnici. Mnoho vděčných pacientů a pacientek na něho stále vzpomíná, protože jim zachránil zdraví a v mnoha případech i život.

Hospic. Ilustrační snímek.
V hospici se nemusí jen umírat... Lékaři a sestřičky dokázali zázrak

Měli jsme to štěstí, že jsme mohli při společné práci na poli onkologické osvěty a prevence spolupracovat s tak vzácným člověkem. Mnozí z nás, členů LPR, jsme také jeho uzdravení pacienti a vděčíme mu za to nejcennější, co máme. Jako předsedy LPR Náchod jsme si „našeho“ pana doktora vždy velmi vážili nejen za jeho odborné znalosti, ale i za lidský přístup, který mu byl vlastní. Svými zkušenostmi a znalostmi byl vždy ochoten pomoci a poradit. Pracoval rovněž v oblasti vzdělávání mladých lidí. S velkou odezvou se u středoškoláků setkávaly jeho přednášky na téma vzniku nádorových onemocnění jako nemoci genů. Naše organizace pod jeho vedením zaznamenala mnoho úspěchů na celostátní úrovni při každoroční organizaci Českého dne proti rakovině v celém širokém regionu a také výstav pro veřejnost Každý svého zdraví strůjcem v Náchodě i v Trutnově. Jeho odkazem bude proto naše snaha pokračovat v činnosti, které se obětavě tak dlouhou dobu věnoval.

V našich vzpomínkách a srdcích zůstává MUDr. Vladimír Müller natrvalo.

Členové Ligy proti rakovině Náchod