close Sokolovna ve Vlkově. info Zdroj: Helena Rezková zoom_in „Kopility z roku 1976 byly na mnoha místech popraskané, na několika místech i proražené, do objektu i zatékalo. Na výměnu byl opravdu nejvyšší čas, jednalo se už o havarijní stav,“ uvedl starosta Tělocvičné jednoty Sokol ve Vlkově Zdeněk Krejčí. Akci provedla firma ZTL CONSTrUCT CZ, s. r. o. Zlín za celkovou částku 376 951,30 korun, kterou spoluvlastníci objektu uhradili v poměru svých majetkových podílů. TJ Sokol Vlkov na akci obdržela dotaci na investici od Královéhradeckého kraje ve výši 135 tisíc korun.

Sokolovna ve Vlkově (obec má 390 obyvatel) je využívaná po sedm dní v týdnu i o prázdninách, kdy se tady pořádají například letní tábory. Týdně projde tělocvičnou s moderním zázemím, jakou nemají ani mnohá města, až 300 cvičících. Sokol Vlkov je v průběhu roku pořadatelem i mnoha kulturních a sportovních projektů, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

Helena Rezková