V roce české hudby zazní na Broumovsku Dvořákův Americký kvartet v úpravě pro dechové kvinteto a Foersterův Dechový kvintet. Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Polska a dobrovolné vstupné podpoří opravy místních kostelů.

Spolupráce s polskými umělci nesmí na festivalu Za poklady Broumovska, a na koncertě v Otovicích, který se koná téměř na hranicích s Polskem, chybět. Mladý soubor Cracow Golden Quintet reprezentuje i v názvu místo, odkud pochází, a přiváží na Broumovsko nejen polskou hudbu, která je v Čechách stále poměrně neznámá, ale i díla českých autorů.

Program koncertu:

Wojciech Kilar: Dechový kvintet
Josef Bohuslav Foerster: Dechový kvintet D dur op. 95
Robert Muczynski: Movements pro dechový kvintet op. 16
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F dur „Americký“, úprava pro dechový kvintet

Cracow Golden Quintet založený v roce 2015 si rychle vydobyl ve světě komorní hudby dobré jméno. Kromě klasického repertoáru se zaměřuje především na uvádění soudobé polské hudby, premiérovali a nahráli řadu současných polských autorů. Mladí hudebníci vystupují v tomto složení: Natalia Jarząbek – flétna, Kamil Kuc – hoboj, Tomasz Sowa – klarinet, Konrad Gołda – lesní roh a Małgorzata Wygoda – fagot.

Ohlédnutí za koncertem Check Accordion Trio

První červencový festivalový koncert zamířil z Broumovska na Teplicko a ve zcela zaplněném kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují – Kamenci nabídl nečekané hudební překvapení – neobvyklou souhru tří akordeonů v podání Check Accordion Trio. Mladí hudebníci Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban, kteří koncertují doma i v zahraničí, s sebou přivezli klasický repertoár v novém kabátě a interpretovali díla K. Jenkinse, A. Dvořáka, Á. Piazzolly a dalších skladatelů. Fotografie Michala Sedláčka, zachycující krásnou atmosféru koncertu, najdete zde

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká

Za poklady Broumovska

Agentura pro rozvoj Broumovska