Ano, ten den se Broumovem a jeho okolím doslova prohnali koledníci s tříkrálovou koledou. Měli jsme tolik dětí, které Vám chtěly zpestřit začátek letošního roku, že v mnoha skupinkách koledovaly děti i po pěti králích.

Letos jsem převzala z Charity Náchod o čtyři pokladničky méně než v roce 2020. Zdálo se totiž, že nebudou vedoucí skupinek, a trochu jsem se také obávala, jestli budou rodiče vůbec ochotni pustit své děti. Nakonec vše dopadlo nad očekávání – každá kasička měla svého vedoucího, dětí bylo požehnaně a v neposlední řadě byli lidé neskutečně štědří.

Živý Betlém v Náchodě.
FOTO: Živý Betlém. V Náchodě opět ožil příběh o narození Ježíška

Zde je místo pro poděkování. Panu děkanovi za podporu a aktivní přístup, našim kuchařkám, které se skvěle postaraly o naše bříška, a také soukromé poděkování mé sestře Jitce. Děkuji panu Martinu Minaříkovi z Centra sociálních služeb Naděje Broumov za ochotu poskytnout zázemí v Centru pro rodinu. Velké díky patří ZUŠ Broumov a oběma základním školám za krásná přáníčka a přísun koledníků.

V neposlední řadě pak děkuji vám všem, kteří na Tříkrálovou sbírku čekáte, dětem kasičku naplníte a koledou je odměníte.

Nyní mi dovolte nahlédnout do ekonomického okénka:
· Broumov 87.411 Kč
· Olivětín 10.193 Kč
· Křinice 13.644 Kč
· Božanov 8.292 Kč
· Martínkovice 16.901 Kč
Celkem 136.441 Kč

V loňských napjatých časech jsme do 6 kasiček vybrali 40.364 Kč. V roce 2020 jsme do 20 kasiček nastřádali 127.478 korun.

Na závěr vám chci ještě jednou poděkovat za vstřícnost, popřát úspěšný nový rok a ujistit vás, že koruny, které se vrátí zpět do Broumova, budou použity na podporu lidem v těžké životní situaci, jak tomu bylo i v minulých letech.

Za všechny účastníky Tříkrálové sbírky
Ilona Patrná