A právě posun k podpoře nadaných žáků byl i myšlenkou k uspořádání vědomostní olympiády. V okolním regionu neexistuje kromě sportovních soutěží žádná předmětová vědomostní soutěž, které by se málotřídní školy účastnily. Proto byl ve spolupráci s ostatními málotřídními školami v okolí položen základ vědomostní olympiády málotřídních škol.

Ve středu 13.listopadu 2019 proběhlo v naší škole úvodní 1.kolo přírodovědnou částí. Této soutěže se zúčastnilo pět škol: ZŠ Babí, ZŠ Bukovice, ZŠ Žďárky, ZŠ Adršpach a děti ze Suchého Dolu. Přes počáteční organizační trému jsme byli velmi spokojeni. Úžasní soutěžící, teoretické i praktické otázky a chuť dětí se bavit a změřit své síly.

Aby tato soutěž dětí více motivovala, bude za celý školní rok probíhat více částí s následným vyhodnocením v předáním putovního poháru - dřevěné sovy moudrosti.

Lenka Soumarová, ředitelka školy