Svou přítomností a svými štědrými příspěvky se totiž rozhodli podpořit Mobilní hospic Anežky České - tedy bohulibé služby výrazně pomáhající nejen nemocným, ale i jejich rodinám. Navzdory vážnému cíli a přítomnosti "všech" svatých panovala ve farních zahradách uvolněná a strhující atmosféra, o niž se zasloužili učitelky a žáci Základní umělecké školy v Hronově, řada zajímavých aktivit pro děti i dospělé, atraktivní nabídka prodejních stánků a v neposlední řadě i báječné občerstvení.

Přednášky Simony Bagarové se zúčastnilo 50 pečujících z domovů pro seniory a pečovatelských služeb z Náchodska.
Pečovatelé na přednášce ve Velkém Poříčí našli povzbuzení do nelehké práce

Nakonec se umoudřilo i počasí, které úderem začátku jarmarku vypnulo déšť a nasadilo svoji vlídnější tvář, kterou si všichni zúčastnění nesporně zasloužili.

Jindřich Honzík