Přestože tento den není na rozdíl ode dne učitelů v povědomí většiny z nás a troufám, si říct, že někteří nepedagogové nevědí, že právě oni mají 16. května, svůj světový den, chtěla bych připomenout roli nepedagogů v našem školství.

Když se řekne škola, přestavíme si budovu… spousta oken, dlouhé chodby, lavice a židličky, katedry, ale také herny v mateřských školách. Ale škola to jsou taky lidé, kteří tam pracují. A hlavně děti, bez kterých škola není školou.

Většina z nás si představí pedagogy - učitele, asistenty. Ale školu netvoří jen oni, trošku skryti jsou nepedagogičtí pracovníci - ekonomky, sekretářky, IT technici, školníci, uklízečky, kuchařky ve školních jídelnách. Ti všichni se starají o to, aby škola fungovala. Udržují chod školy, opravují, uklízejí, vaří.

V této době, kdy prožíváme uzavření škol, nezůstávají doma. V mnoha školách se rozběhly práce na opravách a vylepšení podmínek pro výuku. Školníci i uklízečky pilně pracují na tom, aby bylo vše zajištěno pro příchod žáků - dezinfikují všechny prostory, stěhují třídy. IT úsek se stará o to, aby fungovala technika výuka na dálku, ekonomický úsek pracuje ve škole, je třeba zařídit přijímací řízení, maturity, závěrečné zkoušky, podklady pro zřizovatele. Školní jídelny vaří pro zaměstnance, pro cizí strávníky, svoji činnost nepřerušily ani v této době, kdy se musí splnit všechna opatření proti nákaze.

Chtěla bych poděkovat všem nepedagogickým zaměstnancům, kteří zajišťují chod škol, v jakékoliv době a mnozí si to ani neuvědomují, že bez nich by školy nefungovaly. A přesto, že mnoho z nich patří do rizikové skupiny, jsou v práci a nezůstávají doma. A plní svoje úkoly nad rámec svých povinností, byť jejich ohodnocení často neodpovídá jejich práci.

Markéta Cermanová