Tomáš Heger nastoupil do primy Jiráskova gymnázia v Náchodě v září 2014. Jeho talent pro chemii i další předměty byl zřetelný okamžitě. První úspěchy zaznamenával ve školních, okresních a krajských kolech Chemické olympiády, kategorie D, která je určena pro žáky nižšího gymnázia. Na to navázal i v následujících letech ve všech vyšších věkových kategoriích. Velmi výrazným úspěchem byl zisk bronzové medaile na Mezinárodní chemické olympiádě v roce 2021, kde uspěl mezi více než třemi sty účastníky.

V uplynulém školním roce pak získal 9. místo v celostátním kole SOČ, dále obsadil 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády a postoupil do celostátního kola, kterého se však nakonec nezúčastnil. Dal totiž přednost boji o účast na Mezinárodní chemické olympiádě. V krajském kole zvítězil, v celostátním kole pak obsadil 5. místo. Po absolvování dalších soustředění a testů postoupil na 2. místo ve výběru studentů, kde Českou republiku reprezentují pouze čtyři studenti. Z celkového počtu 326 účastníků z celého světa Tomášovi pro zisk stříbrné medaile stačilo 84. místo, tedy umístění přibližně v první čtvrtině výsledkové listiny.

Druhá zážitková jízda po Náchodsku autobusem značky Škoda RTO 706.
FOTO: Zážitková retro jízda. Autobus Škoda RTO 706 opět vozil nadšené cestující

Pedagožka Jiráskova gymnázia v Náchodě, chemikářka Hana Zikmundová popisuje Tomáše jako nesmírně skromného a velmi pracovitého studenta: „Za svoji třicetiletou pedagogickou kariéru jsem lepšího studenta nepoznala. Jeho poctivý přístup k životu a vzdělání je zárukou úspěchu budoucího vysokoškolského studia i v dalším, totiž profesním uplatnění,“ popisuje a dodává, že chemie není jediným oborem, kde se mladík skvěle orientuje: „Tomáš je opravdu všestranně nadaný a na své úspěchy se převážně připravoval sám. Se skvělým prospěchem ale vynikal i v dalších předmětech, což po celou dobu studia dokládal úspěchy v různých tematických soutěžích, kromě chemie také v matematice či astronomii.“

Není proto asi překvapením, že se Tomáš Heger při výběru svého dalšího studia zaměřil na zahraniční školy a univerzity, které často nabízí širší spektrum vzdělávání. Z těchto škol ho nejvíc lákala právě Cambridge, která umožňuje studium přírodních věd jako celku, bez nutnosti úzkého zaměření na jeden obor (např. chemii). „Navíc je tam hrozně sympatický vzdělávací systém, a v neposlední řadě – je to Cambridge,“ říká s úsměvem úspěšný student a vysvětluje, jak náročné bylo obstát při přijímacím řízení: „Vlastně to není ani tak složité. Všechny vysoké školy v Británii mají přihlašování přes jednotný on-line systém, takže tam vám stačí jen vyplnit přihlášku a poslat ji”, směje se Tomáš. “Přihlášky jsou podobné jako u nás, hlavním rozdílem je nutnost motivačního dopisu a nezbytné doporučení od vyučujícího. Také záleží na tom, na jaký obor se hlásíte. Já jsem například podal přihlášku na obor Natural Sciences (přírodní vědy), a tak jsem musel absolvovat v Praze test znalostí z matematiky a chemie a zařídit si jazykový certifikát z angličtiny. Posledním krokem před přijetím byla on-line účast na pohovoru, který byl hodně odborný a zaměřený přímo na mnou vybraný obor,“ vysvětluje Tomáš.

Wakesurf Camp Rozkoš.
FOTO, VIDEO: Léto u "Východočeského moře" Rozkoš. Nahlédněte s námi do kempů

Souhrnné statistiky, kolik Čechů ročně získá diplom na prestižních zahraničních univerzitách, bohužel neexistují. Na Cambridge bylo v akademickém roce 2019/2020 podle statistik Higher Education Statistics Agency pouze 76 českých studentů. Náročné je to nejen studijně, ale i finančně. Roční školné stojí v přepočtu zhruba 1 400 000 Kč. Tomáš díky svým předchozím úspěchům (2. místo v korespondenčním semináři s chemickou tematikou KSICHT, dále kdy v roce 2019/2020 se svým týmem postoupil do finále soutěže N-Trophy, také díky stáži „Otevřená věda“ na Ústavu fyzikální chemie AV České republiky a v neposlední řadě již zmíněné účasti na světovém finále Mezinárodní chemické olympiády) uspěl ve stipendijním programu The Kellner Family Foundation - Univerzity 2022 a byla mu na příští rok přislíbena částka ve výši 1 000 000 Kč, která zatím pokrývá část nákladů potřebných pro první rok studia. I v dalších letech je možné o nadační podporu žádat, ta však, pokud bude přiznána, vždy pokryje jen část nezbytných nákladů.

Ředitel náchodského gymnázia Pavel Škoda k Tomášovu úspěchu říká: “Jiráskovo gymnázium, co mi paměť sahá (cca 34 let), žádného absolventa na takto skvělé univerzitě v zahraničí nemělo. Pokud by se Tomášovi podařilo sehnat všechny finanční prostředky a ke studiu by nastoupil, byl by pro naše studenty krásným příkladem toho, kam až se mohou dostat, pokud budou aktivní. Za hlavní však považuji to, že Tomáš může být, pokud se mu dostane špičkového univerzitního vzdělání, opravdovým přínosem pro světovou vědu, protože dokáže excelovat prakticky ve všech přírodovědných oborech a umí je propojovat. Vyniká také v matematice, logice, angličtině a výborný je i v oborech humanitních. Moc bych Tomášovi i nám všem přál, aby takto všestranně nadanému a mimořádnému studentovi nestál v cestě za poznáním nedostatek finančních prostředků.”

V případě, že by chtěl někdo Tomáše finančně podpořit, je možné ho přímo kontaktovat prostřednictvím e-mailu heger@skaut.cz, nebo na telefonním čísle +420 604 334 247 .

Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia Náchod