„K vidění jsou tu dobové fotografie, stavební plány, jízdní řády, cedule, model nádražní budovy v provedení H0, jednoduchý funkční ovál pro děti, modely, hračky a stovky různých předmětů a mnoho dalšího,“ říká majitel expozice Petr David.

Nutno podotknout, že některé ze zdejších vystavených předmětů jsou opravdovou raritou. Návštěvník má možnost vyzkoušet si ovládání mechanického návěstidla originální pákou. Při odchodu si může obtisknout razítko na starý lepenkový jízdní lístek. Otevřeno tu mají na základě telefonické dohody, přičemž minimální počet návštěvníků je jeden. Do pohádkově kouzelné expozice můžete vstoupit v doprovodu Petra Davida nebo průvodce Miroslava Bažanta přímo z nádražní haly. Vstupné je dobrovolné.

Anička.
FOTO: Nekupujte, adoptujte. V útulku čekají Mikuláš, Anička, Patron i Sabrina

„Meziměstská nádražní budova pochází z roku 1879. Svojí rozlohou odpovídá velikosti zamýšlené dopravy, která se měla v regionu po výstavbě železnice uskutečnit. V nedávné době prošla opravami. Pokud mám dobré informace, jsou snahy vyhlásit ji chráněnou památkou. Je také velmi pravděpodobné, že je jedinou nádražní budovou na světě, kde se nachází funkční divadlo,“ prozradil Petr David a doplnil: „Zdejší železniční trať byla zprovozněna 25. července 1875 slavnostní jízdou vlaku z Chocně do Broumova. Měla se stát součástí železničního koridoru z Terstu do tehdejšího Pruska. Některé stavby, jako třeba petrovický tunel a kamenné mosty, jsou připraveny pro dvoukolejný provoz, který se však neuskutečnil.“

Stávající muzejní expozice je rozdělena na čtyři části. Hned u jejího vchodu je mechanické návěstidlo, které si může silnější návštěvník sám obsloužit. V nádražní hale je kromě velkých exponátů vstup do muzea, který připomíná zadní část vlaku. Navazuje na ni schodiště s dobovým zábradlím. Jsou tu umístěny fotografie, dokumenty a předměty týkající se trati. Místnost vpravo je věnována tomu, co se na železnici pohybuje, jako jsou modely nebo části lokomotiv. Místnost vlevo ukazuje na věci, které umožňují vlakový provoz. V expozici jsou k vidění stavební plány, uniformy, telefony, modely různých velikostí. Návštěvníky přitáhne zapůjčený model meziměstského nádraží. Děti si mohou ovládat funkční model vlaku.

Revitalizované Husovo náměstí v České Skalici je otevřené.
FOTO: Husovo náměstí je otevřené. Městskou kasu stálo okolo 50 milionů korun

A jak se do expozice vystavené předměty dostaly? „Mnoho let jsem sbíral předměty, fotografie a dokumenty s železniční tématikou vztahující se k regionu. Jak šel čas, nebylo kam věci ukládat. Řešením bylo vytvořit jakési muzeum regionální železnice. Začal jsem hledat prostory, které by byly cenově dostupné. Velkým štěstím bylo objevení původního schodiště vedoucího z nádražní haly do dvou místností v prvním patře. Pak už to chtělo jednat. Paní starostka i správce budovy mně vyšli vstříc. Následně vzali nářadí do ruky kamarádi. Osobně mám velký vztah k modelu stavby naší trati, který vytvořil bez nároku na odměnu můj kamarád. Tady obvykle výklad začínám,“ upřesnil Petr David.

Pokud máte zájem o prohlídku, získáte potřebné informace na webu: www.zelmez.cz. Prohlídka je možná celoročně na základě domluvy, v zimě v teplém oblečení.

Eva Ženíšková