Jednalo se o významnou kulturní akci spolku spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, který založil PhDr. Miroslav Ivanov (1929-1999), významný rodák z našeho Josefova, známý spisovatel, čelný představitel a zakladatel právě Klubu autorů literatury faktu v Praze v roce 1986. Po společném obědě 23 účastníků v restauraci Corrado Na Obci v Jaroměři se s malým zpožděním po 14. hodině uskutečnilo v malém sálku Jaromír v Divadle Jaroměř slavnostní zahájení. Po uvítacím projevu starosty Města Jaroměř Josefa Horáčka, který si považuje za čest přivítat spisovatele literatury faktu v Jaroměři a přeje si, aby se brzy literatuře dostalo zasloužené renesance i zájmu čtenářů. Poděkoval za účast přítomným autorům, nakladatelům i a organizátorům tohoto udílení literárních cen v Jaroměři, která již tradičně i finančně tento spolek KALF po desetiletí podporuje.

Podle tiskové zprávy zpracované tajemnicí KALFU i poroty Marcelou Přerovskou bylo do jubilejního dvacátého ročníku přihlášeno 101 titulů z 37 nakladatelství. Byly to knihy vydané v roce 2019, ale přihlášené do soutěže v roce 2020, kdy celý svět postihla smrtonosná pandemie, což narušilo i tuto pravidelnou tradiční kulturní akci. Osmičlenná porota za předsednictví PhDr. Stanislava Tumise. M.A. Ph.D., udělila za rok 2020 hlavní cenu Prof. PhDr. Petru Čornejovi, DrSc., za objemnou knihu Jan Žižka – Život a doba husitského válečníka, vydanou nakladatelstvím Paseka v roce 2019. Autor této publikace pak v jaroměřském divadle přednesl od 16.30 hodin přednášku o Janu Žižkovi. Dalším významným a oceněným autorem byl politik a hudební skladatel Michal Kocáb, poslanec, předseda parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR, za memoárovou knihu Vabank 1989-1991: sametová revoluce, odsun sovětských vojsk, vydanou nakladatelstvím Euromedia Group, a.s. v roce 2019. Na jeho adresu jaroměřský starosta prohlásil, že se Kocáb zasloužil o zbavení bolševika v našem státě.

Vraťme se však k našemu setkání, které pečlivě připravila tajemnice KALFu Marcela Přerovská, jež do detailu perfektně zorganizovala ve spolupráci s odborem kultury Města Jaroměře, zastoupeným jeho přítomnou vedoucí Ing. Bohuslavou Steklou, průběh této kulturní akce. Město Jaroměř se postaralo o důstojný chod celého kulturního odpoledne. Hudební doprovod kvalitně na klavír zajišťoval Mgr. Bc. Vlastimil Kovář, ředitel ZUŠ F. A. Šporka, především klasickými skladbami. Fotodokumentaci pořizovala šéfredaktorka Zpravodaje Jaroměř Kristýna Ruferová, DiS a fotokronikář města Jaroměře Jindřich Polák a dokonce oficiální část natáčela na video jaroměřská televize z podnětu starosty města J. Horáčka. Pořad, jehož se v sálku Jaromír zúčastnilo cca 35 zainteresovaných, profesionálně moderovala Marie Hodinářová z Prahy-Dejvic. Po dobu konání akce se uskutečnila prezentace oceněných knih v sedmi různých kategoriích, které zde nelze všechny uvádět. Cenu za celoživotní dílo v literatuře faktu udělil KALF nepřítomnému Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, cenu za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu udělili Ivanu Kamencovi a cenu pro nakladatele/nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu udělili Pavlu Ševčíkovi – nakladatelství Veduta.

V roce 2021 má Klub autorů literatury faktu, jehož současným předsedou KALFu je PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D., celkem 82 aktivních členů spisovatelů. Z našeho města Jaroměře je členem tohoto spolku bývalý starosta města Ing. Jiří Klepsa i autor tohoto textu od dubna 2009 dosud. Město Jaroměř je již tradičně mecenášem a finančně podporuje tento spolek spisovatelů, jehož zakladatel PhDr. Miroslav Ivanov (1929-1999) pochází z našeho Josefova. Již v r. 1967 se Ivanov stal spisovatelem z povolání. Do konce svého života napsal více jak 30 knih literatury faktu, reportáží i cestopisů a čtyři knihy pro mládež. V roce 1987 získal titul zasloužilý umělec, roku 1994 ho město Jaroměř jmenovalo čestným občanem. V udělení této pocty následovaly Slavkov u Brna a Karlovy Vary. V dubnu 2009 rodné město uspořádalo akci spojenou s výstavou Jaroměř Miroslava Ivanova. S tímto spisovatelem úzce spolupracoval jeho přítel fotograf Václav Novák z Jaroměře. Některé podklady k jeho knize o B. Němcové (1992) jsem mu zcela nezištně a rád poskytl já.

Na návrh M. Ivanova mne tehdejší předsedkyně Obce spisovatelů (OS), prozaička Mgr. Eva Kantůrková přijímala v květnu 1996 se svými kolegy jednomyslně do Obce spisovatelů v Praze. Mne by to ani nenapadlo. Členem Klubu autorů literatury faktu v Praze jsem se stal v dubnu 2009, kdy mne přijímal tehdejší předseda KALFU Dr. Karel Richter, CSc, rovněž zcela hladce a bez problémů. A do třetice, od prosince 2015 jsem členem velmi činorodého spolku Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích, kde také pravidelně publikuji v bulletinu KRUH., často medailonky slavných jaroměřských a josefovských osobností a rodáků.

PhDr. Jiří Uhlíř, člen OS, KALFU a SVčS