Pro návštěvníky byla i tentokrát připravena bohatá nabídka přednášek, seminářů, workshopů, tvůrčích dílen a ukázkových hodin. Zaměřené byly mimo jiné na profesní vzdělávání i volnočasové aktivity. Novinkou letošního roku byly aktivity pro odbornou veřejnost. Týden vzdělávání dospělých odstartoval zahajovací konferencí, která se konala ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. V Česku je organizován od roku 1995 ve spolupráci s krajskými zastoupeními. Koná se vždy od září do listopadu ve všech krajích ČR. Účast je zdarma.

Vzdělávací akce byly letos realizovány prezenčně v prostorách úřadů práce, přímo u vzdělavatelů, ve firmách, v neziskových organizacích apod., i v on-line prostředí. „Veřejnosti jsme letos nabídli čtyřicet devět prezenčních aktivit. Z toho přímo na úřadu práce dvacet jedna. On-line akcí jsme uspořádali dvanáct. Zájem byl mimo jiné o kroužek básniček pro děti a rodiče, ale také o jógu. Zajímavá byla přednáška pořádaná Probační a mediační službou Náchod s názvem Pachatel x oběť. Lidé se přihlásili také k on-line nabídce poradenských služeb úřadu práce pro širokou veřejnost. Zájem byl o Podnikatelský koučink Jak připravit podnikatelský záměr pořádaný královéhradeckým technologickým centrem nebo o kognitivní trénink – mozkovou posilovnu i o prezentaci k energo šmejdům Co přinesla novela energetického zákona. Lidé se zajímali i o besedu na aktuální téma Nebezpečný internet, trestná činnost v kyberprostoru Vladimíra Štěpánka z Okresního státního zastupitelství v Náchodě. A konečně v pátek jsme se věnovali zážitkovému tématu speciální pedagogiky ve spolupráci s Tyfloservisem o.p.s. Hradec Králové. Téma zrakových vad znělo Jak vhodně pomoci nevidomému a slabozrakému člověku. Jednalo se o ukázky pomůcek pro zrakově postižené osoby s nácvikem dovedností správného kontaktu s druhým člověkem. Zájemci si mohli tyto pomůcky sami vyzkoušet. Podle mě jsme měli letos zájemcům v Náchodě co nabídnout, o čemž svědčí vesměs kladná odezva účastníků,“ řekl ředitel náchodského úřadu práce Petr Hlavizna.

Eva Ženíšková