První takový jarmark se uskutečnil v divadelním sále na zdejším secesním nádraží v roce 2008. Prakticky každoročně se občané města chodili inspirovat na jarmarky vánoční výzdobou. Součástí zdejších jarmarků bývaly dílny, v nichž si děti mohly vyrobit svůj vánoční dárek.

S myšlenkou uspořádat vánoční jarmark přišli pracovníci Mateřského centra Klíček Meziměs- tí společně s místní základní školou. V centru vymýšleli, jaký sortiment by se mohl na zdejší vánoční jarmarky hodit. Následně vyráběli společně s dětmi nejrůznější dekorace, barvili trička, pekli cukroví. S přípravami pomáhala zmíněná základní škola. Postupně se se svými výrobky zapojovaly mateřské školy, dodávaly jednoduše zvládnutelné dekorace - vánoční výrobky z papíru, těsta, moduritu nebo keramické hlíny. „Součástí letošního vánočního jarmarku je výstava betlémů v salónku Walzlovky. Jsou zde prezentovány betlémy papírové, vyřezávané ze dřeva nebo pečené. Svůj betlém tu vystavil Jan Souček z Vižňova nebo Ján Setnický z Meziměstí, jehož spolutvůrce byl Albín Gaisler z Červeného Kostelce. Betlém pochází z roku 1960,“ připomněla a za pořadatele Ivana Ptáčková.

Předvánoční výstava na Kramolně.
FOTO: Betlémy, hračky i vánoční ozdoby. Na Kramolně se koná výstava

Od roku 2017 jsou vánoční jarmarky pojaty ve větším měřítku. Děti nadále tvořily různé výrobky. Zapojili se ale také tradiční trhovci se svými nabídkami. První takovýto jarmark se konal při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku v prostorách jedné z meziměstských prodejen. Součástí bylo losování perníkové chaloupky, jíž z vlastní iniciativy připravila paní Růžena Maršíková.

Od roku 2018 se nejen vánoční, ale také velikonoční jarmarky přemístily do prostor objektu Walzel. Své produkty tady nabízejí různí výrobci vánočního i zimního charakteru. Lidé mají možnost zakoupit vánoční ozdoby. Nechybí nejrůznější svícínky, zvonečky, zimní čepice, adventní věnce, vánoční výzdoba a mnoho dalšího. Děti ze školy i školek obohacují svými výrobky pravidelně nabídku jarmarku a vystupují s pásmy vánočních písniček nebo ukázek ze své činnosti. Jarmarky byly a jsou realizovány v rámci česko-polského projektu „Pod jednou střechou 2“, od roku 2018 „Pod jednou střechou 3“. Jejich konání přerušila nařízení vlády v souvislosti s onemocněním Covid-19. Jeho cílem je prohloubit a rozšířit nabídku spolupráce v česko-polském pohraničí Broumovska a Mieroszowska. Vedoucím partnerem projektu je Město Meziměstí, partnerem je Mieroszowské centrum kultury.

Už se to blíží. První adventní neděle letos připadá na 27. listopadu.
KVÍZ: Už se to blíží. Jak dobře znáte naše adventní a vánoční zvyky a tradice?

„Výsledkem této spolupráce má být navázání nových a upevnění stávajících kontaktů mezi oběma partnery, kteří spolu realizují již třetí projekt obdobného charakteru. Zaměřen je na čtyři oblasti: sportovní, turistickou, kulturní a společenskou. Cílem je zlepšit spolupráci obou institucí a otevřít novou platformu pro spolupráci na obou stranách hranice,“ doplnila Ivana Ptáčková.

Eva Ženíšková