Po příjezdu do učiliště byli účastnící zájezdu přivítání ředitelem učiliště panem Josefem Lojdou a paní Miroslavou Novotnou. Tito nás seznámili s programem a další náplní našeho zájezdu.

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci o učilišti, kterou přednesl ředitel učiliště a pak následovala přednáška Miroslavy Novotné spojená s prezentací na téma Včelí pastva a možnosti včelařů jak vylepšit tuto oblast včelaření na své včelnici.

Folklorní festival v Červeném Kostelci
Na folklorním festivalu v Červeném Kostelci vystoupí 4TET i soubor z Kapverd

Po skončení teoretické výuky jsme přešli do místního arboreta, kde Miroslava Novotná přímo na místě ukazovala rostliny a dřeviny, kterými si mohou jednotliví včelaři na své včelnici zpestřit včelí pastvu.

V další části vzdělávacího zájezdu jsme se přesunuli na včelnici školy na Libáni a zde opětně pan ředitel společně se včelmistrem panem Josífkem nám předvedli v praxi chov matek od úplného začátku. Na závěr si zde mohli včelaři zakoupit matečníky, odchované od plemenných matek.

Je nutno říci, že vzdělávací zájezd se dle ohlasu účastníků vydařil. Je to také tím, že na tuto akci jsme získali individuální dotaci z hejtmanství Královéhradeckého kraje.

Jaromír Mareček, předseda OO ČSV Náchod

Včelaři z Náchodska se vydali na vzdělávací zájezd.Včelaři z Náchodska se vydali na vzdělávací zájezd.Zdroj: archiv OO ČSV Náchod