Veletrh je zaměřen na praktické ověření znalostí a dovedností, které žáci získávají v předmětu „fiktivní firmy“. Učí se založit firmu, vymyslet podnikatelský záměr, vytvářejí propagační materiály a nejrůznější činnosti, které vedou až k samotnému prosazení se v konkurenčním prostředí. Činnosti, které jednotlivé fiktivní firmy nabízely, byly rozmanité. Návštěvníci si mohli vybrat například fiktivní zážitkové cestování, a to nejen po naší planetě, ale také do vesmíru. Dále si mohli zakoupit kosmetické produkty a služby, květiny, sýry, šperky, oblečení a doplňky, výrobky pro domácí mazlíčky, bytové a zahradní designové prvky nebo si nechat vymalovat interiér. V neposlední řadě byl k dispozici i svatební salon.

Žáci jednotlivých fiktivních firem si vyzkoušeli své obchodní dovednosti nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Soutěžící své fiktivní firmy představovali i na promítaných prezentacích, které si předem připravili. Součástí veletrhu bylo i hodnocení různých kategorií, s tím nám pomohli nejen učitelé naší školy, ale i externí odborníci. A jak si náchodské fiktivní firmy vedly?

V kategorii o nejsympatičtější fiktivní firmu bylo vyhlašováno pouze první místo, a to obsadila naše náchodská firma Scroom Flyhigh, s.r.o.

V kategorii o nejlepší stánek byla na prvním místě naše fiktivní firma SpeedForce, s.r.o., firma Cheesy Gravity, s.r.o. se umístila na 6. místě, firma Scroom Flyhigh, s.r.o. na 10. místě a firma Elderien Switch, s.r.o. na 25. místě.

V kategorii o nejlepší katalog byla na 3. místě fiktivní firma Elderien Switch, s.r.o., na 10. místě fiktivní firma Scroom Flyhigh, s.r.o., na 11. místě firma SpeedForce, s.r.o. a na 13. místě Cheesy Gravity, s.r.o.

V kategorii o nejlepší prezentaci se umístily naše fiktivní firmy v následujícím pořadí: 1. místo získala SpeedForce, s.r.o., 3. místo získala Cheesy Gravity, s.r.o., 5. místo získala Elderien Switch, s.r.o., 10. místo obsadila Scroom Flyhigh, s.r.o.

V kategorii obchodních dovedností se umístily naše fiktivní firmy na pozicích: SpeedForce, s.r.o. obsadili 2. místo, Scroom Flyhigh, s.r.o. 3. místo, Cheesy Gravity, s.r.o. 18. místo a Elderien Switch, s.r.o. 23. místo.

No, a to nejlepší na konec. V celkovém hodnocení 27 zúčastněných fiktivních firem se umístila naše fiktivní firma SpeedForce, s.r.o. na stupni nejvyšším.

Své silné a slabé stránky měla každá z našich fiktivních firem, ale všichni žáci se snažili, jak nejlépe uměli, a získané zkušenosti jim mohou pomoci v jejich dalším osobním rozvoji.

Byl to velmi vydařený veletrh. Všem děkujeme nejen za účast, ale rovněž moc gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Věra Erberová

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod