Iva Valerová, která má za sebou zkušenosti z interního a chirurgického oddělení nemocnice v Náchodě, nastoupila na pozici vrchní sestry tehdy ještě neexistujícího mobilního hospice v Červeném Kostelci v roce 2008.

Začátky této činnosti byly značně složité, jak sama Iva Valerová vzpomíná: „K pacientům jsme jezdili autobusem, nebo služebním Trabantem. Lékařům jsem volala z telefonní budky. Léky jsem nosila v batohu na zádech, a když jsem potřebovala lékaře domů za pacientem, tak jsem ho naložila do Trabanta a vyrazili jsme na návštěvy.“

Po dvou letech příprav byl v roce 2010 Mobilní hospic Anežky České založen. A Iva Valerová zůstává na pozici vrchní sestry dodnes. Nejen, že položila základy služby, ale své zkušenosti v průběhu let ochotně předávala dalším kolegům a kolegyním z oboru. Václav Šafka, současný vedoucí lékař Mobilního hospice Anežky České říká, „Ivu jen tak něco nezastaví. Když jedná v zájmu dobra, je to pionýr, partyzán, jde do toho srdcem a nenechá se zviklat.“

Hospic. Ilustrační snímek.
V hospici se nemusí jen umírat... Lékaři a sestřičky dokázali zázrak

Iva Valerová se stala první laureátkou ceny Cicely Saunders za péči o pacienty a také za dlouhodobý přínos v oblasti paliativní péče. Ocenění je udělováno s laskavým souhlasem Institutu Cicely Saunders a nese jméno britské zakladatelky moderního hospicového hnutí. „Cicely Saunders je dáma, která, troufám si říct, byla revolucionářkou v poskytování péče u pacientů v závěru života. Byla zdravotní sestrou, poté studovala medicínu a sociální práci a dokázala v sobě obsáhnout celou multidisciplinaritu paliativního týmu. Svým odvážným přístupem dokázala tehdy zatřást zdravotnictvím,“ popsal myšlenku, která stála za udělením ocenění, Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče, „popsala nyní již známý koncept tzv. totální bolesti, kde upozorňovala na to, že pacienti mohou stejně intenzivně trpět mnohem více než pouze fyzickou bolestí a že tyto starosti se mohou manifestovat fyzickými symptomy. A že pokud nepochopíme kvalitu života jako téma v závěru života, pak se nebudeme schopni o pacienty dobře starat.“

Ve věku nedožitých 92 let zemřel dlouholetý předseda Ligy proti rakovině Náchod, z. s. a zároveň člen představenstva celorepublikové Ligy proti rakovině MUDr. Vladimír Müller.
Smutná zpráva: Zemřel MUDr. Vladimír Müller, ve vzpomínkách a srdcích zůstává

Hospicová péče na poli zdravotnictví vyniká svým zaměřením, kdy léčba pacienta z důvodu pokročilé fáze nemoci již nemá za cíl příčiny potíží odstranit, ale zajistit maximální kvalitu života a úlevu od projevů onemocnění. Službu zajišťuje tzv. multidisciplinární tým, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci, psychoterapeuti a duchovní. V hospicové péči je cílem celistvý přístup, který zahrnuje nejen léčbu fyzickou, ale i naplnění duševních, sociálních a duchovních potřeb pacienta i jeho blízkých.

Cena Cicely Saunders v sobě spojuje význam práce zdravotních sester, jako klíčové součásti celého týmu, který se stará o pacienty v závěru života. „Je to dobře, protože odvádíme nezanedbatelný kus práce a moc děkuji, že i o sestrách bude víc slyšet, protože si myslím, že si to opravdu zasloužíme,“ pronesla při přebírání ocenění Iva Valerová a doplnila, „kdybych neměla skvělé kolegyně a kolegy, tak bych tu dnes nestála, protože ta práce není práce jednotlivce, ale celého týmu. Moc děkuji, mám z toho opravdu radost.“

Michal Klemm