Zde jsme na slavnostním vyhlášení výsledků převzaly diplomy a ceny (Kristýna Emlarová z kvinty za 3. místo a Matylda Svobodová ze 3.A za 6. místo, obě z Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř).

Diplomy a ceny převzaly Kristýna Emlarová z kvinty za 3. místo a Matylda Svobodová ze 3.A za 6. místo, obě z Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř).Diplomy a ceny převzaly Kristýna Emlarová z kvinty za 3. místo a Matylda Svobodová ze 3.A za 6. místo, obě z Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř).Zdroj: archiv gymnáziaProgram byl velice povedený, a to i díky bosenské zpěvačce, která celou akci umocnila, a proslovům významných osobností spojených s historií Terezína.

Následně nám bylo umožněno projít si celou Malou pevnost Terezín. Díky tomu jsme navázaly na téma, o kterém jsme psaly, a pochopily tak důležitost studia historie.

Byl to velice silný a nezapomenutelný zážitek. Bylo by vhodné, aby se na toto místo přijel každý podívat a uvědomil si, co dokáže způsobit lidská zloba, která přinesla mnoha lidem nezměrné utrpení a ztráty životů.

Matylda Svobodová a Kristýna Emlarová
Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř