Jde o mimořádný kulturní počin v rámci české výtvarné publicistiky, o dílo, které zatím nejúplněji a nejpodrobněji představuje osobnost, život i dílo mezinárodně uznávaného akademického sochaře a malíře Petra Nováka z Jaroměře, kde se narodil dne 4. května 1957 před 66 roky. A je to vykonáno skutečně důstojně, zdárně a úspěšně. Jde o hodnotné a nadčasové dílo, které snese přísná měřítka na výtvarnou monografii, fotoalbum a katalog. Samotný autor nabízí po celý život skutečně umělecká díla, plastiky i obrazy, do níž vložil svůj um. Novákova umělecká díla se přibližují plastikám klasickým.

Ministr školství ČR udělil též medaili I. stupně 90letému Aleši Fettersovi, středoškolskému profesorovi z Náchoda.
Ministr školství udělil medaili I. stupně i 90letému Aleši Fettersovi z Náchoda

Tato monografie je především autorské dílo. Akademický sochař a malíř zde šikovně a chytře představuje nejen své umělecké názory, ale i svou životní filozofii hledající řád a harmonii především v Boží přírodě. Umělec Novák umí dát najevo svou koncepci. Tato kniha je především ambiciózním projektem autora, jeho osobní volní snahou, skutečně velmi promyšlenou koncepcí a kompozici knihy, na níž se podíleli i jeho přátelé. Text je tedy dílem nejen autora, ale i Tomáše Lochmana, kurátora z Basileje, Jaromíra Šimši, chirurga z Prahy. Pozoruhodný rozhovor s Petrem Novákem vedla Ludmila Marešová Kesselgruberová, historička umění.

Samotný sochař Petr Novák velmi chytře ve spolupráci s elitními spolupracovníky vtiskl pečeť svého chtění a pojetí této zdařilé monografii. Knihu vydal Published by atelier duplex s.r.o. Nové Město nad Metují s vročením 2022, vyšla de facto v lednu 2023. Jádro této objemné a rozsáhlé knihy o celkovém rozsahu 456 stran tvoří 395 vícebarevných umělecko-dokumentárních fotoreprodukcí, jejichž autorem je profesionální fotograf Ctibor Košťál z Trutnova. Autorem velmi zdařilé grafické úpravy celé publikace je Petr Vlček z Nového Města nad Metují. Překladatelkou všech textů z češtiny do angličtiny je Kateřina Doubravská z Jaroměře. Knihu kvalitně vytiskla tiskárna BNB Velké Poříčí na křídovém papíru.

Představení umělcovy osobnosti

Přínos knihy spočívá v představení umělcovy osobnosti a podnětů, jež utvářely od dětství jeho osobnost, život i tvorbu. Autorům se povedlo zachytit je v takřka 400 obrazových reprodukcích Novákových artefaktů i v autorových osobních výpovědích a interview, rozhovoru s ním. A zároveň také v prezentovaných lapidárních , ale i rozsáhlejších informacích, což je charakteristické pro celou knihu a její obsah, tematiku i zpracování. Texty mají skutečně velkou vypovídací hodnotu, protože nejsou „ukecané“. Upřímný autor nám nechává nahlédnout do svého vnitřního a duchovního světa. Z Obsahu lze vyčíst tematické okruhy Novákovy osobnosti, života a tvorby, například kapitolky : O sochaři, Jaroměř, Itálie, Vztah k sochařské tradici, Hudba a řád, Světonázorová východiska, Krása hmoty, Příroda, přirozenost, Koně, Osobnosti, Žena, Sakrální náměty, Strom, Živly, Současná tvorba, Vize, Hlouběji v čase, Lidský a nelidský svět atd. Dílo akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře pohledem sběratele a podporovatele umění docenta Jaromíra Šimši, chirurga a přítele umělce; dále vyjádření typografa Petra Vlčka; Josefov je spojen s nevšednostmi. Petr Novák očima fotografa Ctibora Košťála.

Velmi cenný je pak otištěný Rejstřík soch v češtině i v angličtině na straně 452-453. Sochař Petr Novák z Jaroměře vytvořil stovky plastik, které jsou k vidění jak v Čechách a na Moravě, tak v zahraničí. Více jak dvacet jeho prací nalezneme v Anglii, Itálii, Německu, Rakousku či v Kanadě.

Internacionální punc

Pozitivum této důležité monografie je vhled do duchovního, myšlenkového světa a do mentality umělcovy duše. Barevné fotoreprodukce, historické dokumentární snímky zachycují skutečnš dlouhou poctivou cestu tvoření soch. Od skiz, studií i živých modelů, prototypů, živých vzortů, představitelů jsou fotograficky zaznamenány jednotlivé faze skutečně poctivé, neošizené cesty vytvoření sochy až ke konečnému tvaru plastiky, ke konečnmu zdárnému výsledku. Na knize jsou mně velmi sympatické upřímné a otevřené výpovědi a jistá osobní vvznání umělce, což by nedokázal žádný recenzent, ale jen samotný sdílný autor – umělec, jak lze vyčíst i z jeho monografie, která má paralelní, souběžný česko-anglický text a popisky, čímž kniha otevírá cestu zahraničním uživatelům a zájemcům. Má punc internacionální.

Závěrem lze dodat, že tato týmová kniha má velkou moderní informatickou vypovídací hodnotu Hlavní autor knihy Petr Novák již v Obsahu členěném do více jak 30 kapitolek nabízí klíčová slova – Key Words. Ta výstižně a zdařile zachycují důležité mezníky ze sochařova života i tvorby, která má mezinárodní ohlas i klientelu. Zkrátka akademický sochař a malíř Petr Novák z Jaroměře svým dílem solidně oslovil Italy. A má přes dvacet svých plastik v zahraničí.

Proto si myslím, že náš 66letý sochař Petr Novák (*1957) z Jaroměře se dopracoval po boku slavných jaroměřských výtvarníků - rodáků jakými bezesporu jsou: Otakar Španiel (1881-1955), sochař a medailér; malíř Josef Šíma (1891-1971) a sochař Josef Wagner[1901-1957).

Knihu lze zakoupit v Novákově ateliéru v objektu BASTION IV v našem Josefově přímo u autora Petra Nováka za 1000 korun, což je cena za takové výpravné dílo skutečně přijatelná a výhodná. Lze tedy vhodně investovat do hodnotné umělecké literatury.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř