Druhou výstavou jubilejní páté sezóny Dětská galerie Lapidárium nejen pokračuje v cyklu projektů pedagogů vysokých uměleckých škol věnovaných dětem, ale zároveň představuje výraznou slovenskou multimediální umělkyni Emőke Vargovou, která na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě vede v rámci Kabinetu kresby sekci kresby pro malířství.

„Emőke Vargová je známá silnou obrazností, která někdy vychází z čisté imaginace, jindy z vizuální doslovnosti. Její práce jsou v pravém slova smyslu osobní, často reflektují vlastní názory, životní postoje, zkušenosti nebo situace ukotvené v každodennosti. Emőke Vargová se ale nesnaží být nestranným pozorovatelem současnosti, naopak – bývá nepředstíraně emotivní a nevyhýbá se ani ironii. Stejně tak se nenechá svazovat hranicemi obvyklých výtvarných kategorií, její osobitá formální řešení mívají i významotvorný rozměr a jsou jednou z definujících složek jejích realizací,“ uvedl kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Výstava obrazů náchodského spolku AMAG
Náchodské výtvarné jaro: Spolek AMAG zve na výstavu obrazů

Aktuální výstava v Lapidáriu se zaměří především na autorčiny práce na pomezí obrazu a objektu s využitím textilu (oblečení) a výšivky zhruba z posledních pěti let. Dotýká se jimi problematiky tradiční malby a kresby, ale ve druhém plánu použitá pánská saka ze secondhandu vnášejí do vizuální hry také fenomén figurace, jinými slovy lidský faktor nebo třeba úvahy o udržitelnosti, jak s ohledem na fast-fashion, tak na společnost jako celek. Už dvojsmyslný název, který může stejně tak odkazovat k chirurgickému zákroku i pobývání v úkrytu, naznačuje, že mezi kvality tvorby Emőke Vargové patří i znejistění a změna kontextu, které člověka mohou vést k tomu, aby věci kolem sebe začal vnímat trochu jinak, než je zvyklý.

Pozvánka na výstavu Adély Marie Jirků v náchodské Galerii Nola.
Mladá umělkyně představí originální ilustrace ke své knize Mařka

Pro zájemce z řad veřejnosti i školní kolektivy budou připraveny doprovodné edukační programy, které tentokrát místo omalovánek nabídnou vyšívánky a k dispozici budou i výtvarné listy. Autorský workshop se bude konat 15. června 2024.

„Dětští diváci se mohou těšit na společnou interaktivní skupinovou akci s fotografováním. Děti i rodiče si oblečou pánská saka, čímž se sjednotí do uniforem. Fotografický materiál se vytiskne a umístí na nástěnku výstavy, popřípadě se pošle účastníkům na jejich email. Další akce se budou konat během celého trvání výstavy. Místo na nástěnce si mohou vysloužit i jednotlivci, kteří si obléknou najednou co nejvíce sak na sebe a budou vytvářet živou sochu v prostoru výstavy. Takto naoblékaná osoba se nechá vyfotit v kterékoli části výstavy a opět se zveřejní na webu a na nástěnce. Během workshopu se budeme zabývat vytvářením koláží a děl z textilu. Lepením na papír, stříháním a špendlením na velkoformátový panel s polystyrenem,“ uvedla Emőke Vargová.

Výstava je přístupná ve dnech úterý–pátek od 12 do 16 hodin a sobota–neděle od 12 do 17 hodin. Pro školní kolektivy v kterýkoliv pracovní den a hodinu na základě objednávky na e-mailu ma@klasterbroumov.cz nebo telefonu 603 271 426. Bližší informace o programech najdete na webu www.klasterbroumov.cz/vzdelavani/detska-galerie-lapidarium1.

Kateřina Ostradecká