Jde o velkoformátovou dlouhotrvající prezentaci jednoho uměleckého díla na fasádě „kovárny“. Podle provozovatele tohoto uměleckého prostoru Romana Rejholda je ideovým základem projektu pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska.

„Zároveň je galerie v reálném venkovním prostředí a zasahuje do veřejného prostoru,“ přiblížil. Divákům procházejícím okolo nebo řidičům z projíždějících automobilů se tentokrát nabízí pohled na velkoformátové dílo předního současného českého umělce Davida Böhma, které autor v rámci celého cyklu nazval Nic.

Na rozměrné ploše lze vidět sněhobílé prostředí Antarktidy s polehávajícími či promenujícími se tučňáky, do něhož zavádí jako do města nebo obce tabule s anglicky psaným názvem Nothing, tedy česky Nic. Konceptuální výtvarník Böhm přináší portrét mrazivého světadílu, jehož tichá krása bez jediného stromu, plazů a obojživelníků se stala námětem pro jeho knihu A jako Antarktida – Pohled z druhé strany. Tento opus se stal vítězem mezi knihami pro děti a mládež a Böhm za ni získal prestižní ocenění Magnezia Litera 2020.

Autor se do Antarktidy vypravil se svými syny, aby dostál podtitulu knihy, podpořil lehce podvratnou perspektivu prolamující stereotypy povšechných znalostí a kladl si otázky po smyslu bělostného prostoru rozlehlejšího než Evropa. Nyní zlomek tohoto světadílu přenesl ve formě velkoformátového tisku do českoskalického veřejného prostoru. „Kontext Böhmova díla je zřejmý. Zachycuje ticho v podobě nic a tím ho vlastně eliminuje,“ prozradil svůj pohled provozovatel galerie.

Dílo Davida Böhma bude na stěně Luxfer Open Space k vidění až do jarních měsíců. Pak se k němu přidá výtvarník Jiří Franta, s nímž Böhm tvoří uměleckou autorskou dvojici, a od května budou mít uvnitř galerie společnou výstavu. „Oba umělci k nám dokonce přijedou na dvoutýdenní rezidenci,“ dodal Rejhold. (kr)