Rodiče dostali příležitost vyzkoušet si, jak matematika probíhá, v čem je ta naše „plhovská“ jiná. (žáci se zde učí matematiku metodou profesora Hejného - pozn. red.).

Celých šedesát minut se řešily především rovnice. Učitelé a „žáci“ pracovali v různých prostředích rovnic krokování, hadi, váhy, mince. Vedly se diskuse nad různými způsoby řešení, vyučující zdůrazňovali, že hlavním principem výuky je hledání řešení, diskuse o cestách, inspirování se navzájem. Poděkování patří všem, kteří hodiny matematiky navštívili. Program pro rodiče zajistili paní učitelka Adamcová, paní zástupkyně ředitele Olejáková, pan učitel Cícha i paní asistentky.

Učitelé připravili pro rodiče hodinu „jiné“ matematiky.

Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Plhov v Náchodě