Z důvodu vývoje epidemické situace a v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění Covid-19, která jsou pro pořadatelskou činnost hromadných akcí velice náročná, neuskuteční se v objektech Národního památkového ústavu v areálu Národní kulturní památky Babiččino údolí v Ratibořicích akce plánované do konce roku 2021.Všem návštěvníkům v sezoně 2021 děkujeme za návštěvu a těšíme se na shledanou v roce 2022.

Ivan Češka, kastelán,vedoucí správy památkových objektů NKP SZ Ratibořice