U novohrádecké sokolovny se navíc díky aktivitě zdejšího Sokola ve velice krátké době vystavělo i nové moderní venkovní sportoviště.

Oprava českoskalické sokolovny

Po mnohaletém úsilí se v roce 2020 podařilo získat finance na opravu sokolovny v České Skalici, otevřené 20. května 1929. Umožnily to dotace a dary MŠMT, Královéhradeckého kraje, města Česká Skalice, Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a také naspořené finance T. J. Sokol Česká Skalice.

Celková částka na rekonstrukci v rámci těchto dotací činila úctyhodných 19 571 290 Kč. Od června do prosince tak proběhla výměna všech 140 oken, udělala se nová střecha, sokolovna se zateplila a dostala novou omítku. Ve velkém sále je nově instalované odvětrání s rekuperací tepla. Protože během rekonstrukce střechy došlo kvůli přívalovému dešti k velkému zatečení do malého sálu (tělocvičny) a zničila se parketová podlaha, bylo nutné objednat zhotovení podlahy nové a zajistit výmalbu sokolovny. Různých brigád při vyklízení, úklidu či vybourání zničené podlahy se účastnila po celý rok také řada zdejších sokolů.

Ve městě Česká Skalice, které na rekonstrukci přispělo nezanedbatelnou částkou 6 mil. Kč, je sokolovna jediným sálem pro pořádání plesů a dalších kulturních akcí.

Nové venkovní sportoviště v Novém Hrádku

Zbrusu nový venkovní areál za 10 084 388 Kč vybudovala za půl roku sokolská jednota v Novém Hrádku. Dobře připravenou stavbu se podařilo rychle provést díky dotaci od MŠMT ve výši 7 059 071 Kč. Skutečné náklady však byly ještě o více než 3 miliony korun vyšší. Ty sokolové zaplatili převážně z půjček.

„Sportoviště v bezprostředním sousedství sokolovny jsou vyprojektována jako univerzální. Víceúčelové o rozměrech 21 x 40 m a plážové hřiště o rozměru 18 x 32 m (s vrstvou písku 30 cm) jsou použitelná i pro mistrovská utkání, protože splňují soutěžní rozměry pro některé sporty. U sokolovny také přibyla atletická rovinka s umělým povrchem v délce 60 m, doskočiště pro skok daleký a tzv hrazdová klec, která je v podstatě venkovní posilovnou a umožňuje fitness i silový trénink. Místní se pak těší zejména na založení oddílu tenisu. Vše bylo navrženo velmi promyšleně, aby nás nezatěžovaly zbytečné náklady na provoz. Nemuseli jsme tak stavět jakékoli objekty zázemí, jako například šatny, WC a sprchy, sklady objemnějšího materiálu apod. To vše už máme hotové v nově zrekonstruované sousední sokolovně,“ uvedl Jeroným Holý, místostarosta zdejší sokolské jednoty.

Nový areál tak bude sloužit nejen zdejším sokolům, ale i mateřské a základní škole i dalším zájemcům z řad nejen místních obyvatel. Obdobný komplex sportovišť totiž v Novém Hrádku ani v jeho okolí nenaleznete. Budoucí provoz bude zajišťovat přímo T. J. Sokol Nový Hrádek, na částečný úvazek by se měl o sportoviště starat správce areálu.

Koncem roku 2020 se také po několika letech podařilo dokončit za cca 1 mil. Kč rekonstrukci poslední části novohrádecké sokolovny, na kterou jednotě přispěl dotací Královéhradecký kraj. Kromě potřebného zázemí se tady podařilo vybudovat i prostornou posilovnu.

Samotná rekonstrukce sokolovny v Novém Hrádku (vystavěná v roce 1923) proběhla již v letech 2009–2013, kdy v roce 2008 hrozilo kvůli havarijnímu stavu uzavření celého objektu. Sokolové na její opravu už tehdy shromáždili z různých zdrojů celkem 15,45 mil. Kč. Historická budova je nyní vytápěna ekologickou technologií (tepelné čerpadlo) a splňuje veškeré moderní požadavky pro zabezpečení sportovní činnosti po celý rok. Také novohrádečtí sokolové odpracovali při rekonstrukci sokolovny tisíce brigádnických hodin.

„Výstavba sportovišť v Novém Hrádku i v České Skalici je dobrým příkladem sdružení finančních prostředků spolků, obcí a měst, kraje, firem a dalších sponzorů. V případě Nového Hrádku například i členů a příznivců jednoty, kteří chybějící nemalé peníze na výstavbu poskytli, ať už formou darů nebo půjček. Bez této spolupráce a vstřícnosti by v současné době nebylo možné tak velké akce uskutečnit. Opravdu mě těší, že sokolský duch v našich jednotách přetrvává i po sto letech, kdy naši předci za první republiky stavěli krásné sokolovny většinou jen z darů a obrovského nadšení,“ uvedla k dokončeným akcím Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.

Helena Rezková