close Zlatý odznak J. K. Tyla obdržela Ludmila Šmídová, režisérka a herečka Náchodské divadelní scény, za dlouholetý přínos ochotnickému divadlu v oblasti režie, herectví a organizační práce. info Zdroj: archiv Renáty Klicperové zoom_in Zlatý odznak J. K. Tyla. Tohoto ocenění se 1. 6. 2020 dostalo Ludmile Šmídové, režisérce a herečce Náchodské divadelní scény, za dlouholetý přínos ochotnickému divadlu v oblasti režie, herectví a organizační práce.

Pro neuskutečnění mnoha akcí z důvodu covidové epidemie, ji byl však slavnostně předán až letos 19.2.2022 na Krajské přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci, předsedou Volného sdružení východočeských divadelníků Josefem Janem Kopeckým.    

Zatím posledním představením Náchodské divadelní scény v režii L. Šmídové je Hubačova Generálka Jeho Veličenstva, která měla premiéru 30. 9. 2019 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě a slavila úspěchy 21. 2. 2020 na Krajské přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci, kde získala několik ocenění. Cena za režii - L. Šmídová,  cena za roli Napoleona – Pavel Rys a čestné uznání za roli Josefíny – L. Šmídová. Představení bylo doporučeno na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla do Volyně, kde ji náchodští odehráli 1. 7. 2021. Účastníci 91. Jiráskova Hronova shlédli „Generálku“ 30. 7. 2021, v předvečer JH. Další ocenění – Cenu diváka, náchodští obdrželi za představení „Generálky“ 23. 10. 2021 na Divadelním festivalu v Třebechovicích pod Orebem. Zatím byla Generálka Jeho Veličenstva divákům představena desetkrát, např. Jablonci n. Nisou, Nové Pace, Rtyni v Pokrkonoší atd. Některá představení byla pro epidemii covidu odložena a jsou ve stádiu jednání. 

Zatím nejbližší termín, kdy je možné Generálku Jeho Veličenstva shlédnout, je 25. květen 2022 v 19 hodin v Kině 70, v Novém Městě nad Metují, kde bude uváděna jako charitativní představení a výtěžek je určen pro tornádem postiženou Moravu.

Blahopřejeme L. Šmídové k zaslouženému získání Zlatého odznaku J.K.Tyla! Za svou obětavou práci  a celoživotní   lásku k divadlu si ho nepochybně zaslouží! Náchodské divadelní scéně pak mnoho dalších úspěchů a ocenění na "prknech, která znamenají svět"!!! 

Renáta Klicperová