Sousedé a sousedky z Otovic a Martínkovic ji letos uspořádali již potřetí. Pouť od kostela ke kostelu, mše svatá a doprovodný program se konaly i přes deštivé počasí.

Pavla Jenková