Díky výjimce se už mohou konat tolik očekávané a několikrát odkládané volební valné hromady fotbalových svazů.

Jičínský okres byl jako jeden z prvních, který valnou hromadu svého OFS uskutečnil. Do bojů o post nejvyšší, tedy předsednický, šli dva kandidáti - stávající šéf a mimo jiné delegát ligových soutěží Jan Šotek a lídr protistrany Daniel Malý. Konečný výsledek hovořil jednoznačně pro Šotka (poměr hlasů 16:6), který tak zůstává na předsednickém křesle i pro další čtyřleté období.

Jan Šotek.
Předseda pokračuje. Volby na Jičínsku opanoval Šotek

Jan Šotek.Jan Šotek.Zdroj: archiv funkcionářeObhájil jste funkci předsedy OFS Jičín. Jak volby zpětně hodnotíte?
Pro mě to bylo časově i psychicky obrovsky náročné období, protože jsem organizačně připravoval v krátké době dvě valné hromady. První proběhla Per Rollam 12. 2., v rámci které kluby schválily návrh změn Stanov OFS, pověřenou osobu zastupováním OFS po skončení mandátu VV, zprávu předsedy OFS o činnosti, zprávu a výsledky hospodaření, zprávu Revizní komise a byly určeny možné termíny konání volební VH. Prostě jsme organizačně zajistili vše potřebné, co šlo odhlasovat tímto způsobem bez fyzické účasti delegátů, abychom pak samotné volby mohli uskutečnit i bez následného povolení konat VH za určitých podmínek. Druhá VH tak byla 26. 2. pouze volební a i to představovalo velkou náročnost s přípravou všech materiálů, změn v Jednacím řádu, Volebním řádu, kontrolou všech náležitostí a zajištění hladkého průběhu. Nakonec se vše povedlo a jsem za to strašně rád. Teď tím nemyslím výsledek voleb.

Těší vás dlouhodobá podpora klubů?
Tak samozřejmě, že těší. Je to vše ale o časově náročné a dlouhodobé práci, čímž si tu důvěru klubů musíte získat. Je potřeba k tomu mít i dobré, spolehlivé a pracovité parťáky ve výkonném výboru a také kluby musí vědět, na jaký servis se mohou spolehnout, kdo je za jednotlivé segmenty zodpovědný a s kým kromě mě mají možnost komunikovat.

Neměl jste trochu obavy, když se objevil protikandidát Daniel Malý?
Já jsem neměl mít z čeho obavy. Již na podzim jsem dal veřejně svůj mandát k dispozici s tím, že ve funkci předsedy budu pokračovat pouze za předpokladu, že si to budou kluby přát. Kdybych nebyl zvolen, určitě bych se z toho nezbláznil. Jediné, co jsem nechtěl a nebudu chtít ani do budoucna, až jednou skončím, aby byl okres najednou paralyzován lidmi, kteří o tom nic nevědí a nemají žádnou představu, jak je vše časově strašně náročné, co vše se musí zajistit, organi-začně i personálně zvládnout, aby okres jako celek fungoval minimálně jako doposud. V tom jsem měl se svým týmem obrovskou výhodu. Klu-by to cítily stejně a svým hlasováním to daly i jasně najevo. Nahrál nám k tomu také fakt, že zástupci protistrany bez další koncepce volali do klubů o podporu s tím, že teď je potřeba pouze vyměnit lidi a vše ostatní se „nějak udělá“. Jsem rád, že kluby pochopily, že by se mělo měnit hlavně to, co dlouhodobě nefunguje.

Marek Pilný.
Fotbalové volby: Okresní svaz na Trutnovsku dál povede Marek Pilný

Jaké máte hlavní cíle pro následující funkční období?
Určitě pokračovat v nastoleném trendu fungování okresu a okysličení novinkami, které jsem se svým týmem představil již ve volebním programu. Chtěl bych, aby se nové tváře výkonného výboru co nejdříve adaptovaly a jako celek jsme fungovali opět velmi dobře. Volební program obsahuje spoustu novinek, které s ohledem na dnešní Covid dobu nebude jednoduché všechny zrealizovat hned, určitě se o to ale pokusíme. První novinkou bude vydávání měsíčníku „Fotbal v okrese“, který bude vycházet v elektronické podobě a na jeho obsahu by se měly podílet i oddíly. Velký důraz budeme opět klást zejména na mládež, když se chceme pokusit obnovit turnaje žáků 2. stupně ZŠ a tzv. Středoškolský pohár. Dalším záměrem zatraktivnění mládežnických soutěží a udržení dětí u fotbalu bude snaha uspořádat meziokresní pohár starších žáků a mladšího dorostu společně s okolními okresy. To vše, ale i další věci a novinky, klade na nás zvýšené nároky ohledně shánění financí a drobných i větších sponzorů, protože bez nich by se nám některé připravené projekty a dotační programy nepodařilo realizovat v takové míře, jak bychom chtěli.

Ve výkonném výboru zůstávají tři členové, kteří obhájili mandát, pak jsou tam tři noví kolegové. Jak vidíte tyto změny?
Na jednu stranu jsem zastáncem toho, že by se nemělo měnit to, co funguje. Ale taky razím názor, že při každých volbách na další období by se měly ve výkonném výboru objevit alespoň dvě nové tváře, které se do práce pro OFS zapojí, zaučí se a jsou předpokladem toho, že okres i beze mě, a ta doba určitě přijde, bude fungovat jako doposud. To je pro mě důležité zejména ke klubům, kteří mi dávají opakovaně důvěru. Před čtyřmi roky byli novými tvářemi Jan Střížka a Milan Stehlík. Letos jsou tři, ale Vladimíra Blažeje nevnímám jako novou tvář, protože s ním spolupracuji již dlouho. Je to velmi zkušený funkcionář a jsem strašně rád, že přijal moji nabídku jít do VV OFS Jičín a že mu kluby daly důvěru v hlasování, protože to bude ku prospěchu nás všech v celém okrese i pro mě osobně. Také se určitě myšlenkově a osobnostně posunu dále. Těším se samozřejmě i na spolupráci s funkcionářskými nováčky, kterými jsou Daniel Malý a Jaroslav Kříž.

Ilustrační foto
Fotbal na Rychnovsku nově povede Michalec

Co říkáte současné situaci amatérského a mládežnického fotbalu, kdy se netrénuje a nehraje? Jaké to může mít do budoucna následky?
Nechci být zlým prorokem, ale celou záležitost vnímám jako obrovský problém. Myslím si, že zejména kluby v malém okrese, jako je ten náš, budou mít značné problémy s počtem hráčů dospělých i mládeže. Úbytek se určitě projeví a bude potřeba vynaložit hodně práce zejména v klubech, aby se jim hráči vrátili a chtěli opět fotbal hrát. A celkový problém paralýzy sportu se projeví nejen momentálně, ale bude to mít daleko hlubší návaznost na budoucnost sportu jako celku.

V červnu má proběhnout volební Valná hromada FAČR. Kdo je pro vás nejlepším kandidátem na předsedu fotbalového svazu?
Pokud bych měl hned vybrat jméno, tak určitě řeknu Petr Fousek, protože to je člověk a zkušený praktik, který má asi nejlepší renomé tady i vůči UEFA apod. Ale rozhodně o tom nechci rozhodovat sám. Stejně jako před čtyřmi roky, tak i letos budeme tuto otázku řešit a rozebírat na zasedání VV. Pak z toho vznikne určitý mandát, s kterým na VH pojedu a který budu ctít jako vždy. Před čtyřmi roky jsem na základě mandátu od VV Petra Fouska volil, ale nevyšlo to.