„Jde v podstatě o sportovní den, který by měl přitáhnout děti ke sportu jako takovému a díky tomu, že to je podporováno Fotbalovou asociací České republiky, tak i k fotbalu," vysvětluje Petr Vítek, předseda OFS Náchod.

Na obě běloveská hřiště (přírodní i umělé) nakonec dorazilo na šest stovek dětí, pro které byla připravena různá stanoviště. „Oslovili jsme školky a školy v nejbližším okolí a zajistili pro ně dopravu na hřiště i pak ze hřiště zpět do škol nebo školek. Po příjezdu do Bělovse následoval společný nástup, učitelé dostali plánek stanovišť a ke každé školce nebo škole byl přidělen asistent," popsal logistiku celé akce Petr Vítek.

„Během jednoho dne se nám podařilo zvládnout skoro 600 dětí na dvou hřištích. Fungovalo to fantasticky díky skvělé práci učitelek, práci kluků fotbalistů, kteří tu jsou v pozici asistentů, takže si to tu každý užívá a my s nimi," neskrývá nadšení Daniel Franc, vedoucí projektu Bavíme se sportem. „Oproti loňsku jsme se posunuli opět trochu dál tím, že jsme sem připojili další dva sporty, které se v dnešní době hodně rozmáhají, a to je zumba a jumping," dodává Franc. Právě on podle předsedy OFS Náchod Petra Vítka zaslouží absolutorium za to, jakou energii a nadšení této akci věnoval. (mr)