Podmínkou účasti je nejen včasné přihlášení, ale i zaplacení startovného ve výši 1600 korun složenkou typu C na adresu: JM-sport, Jiří Martinec, Mírové náměstí 97 550 01 Broumov nebo převodem na účet 43-4632830297/0100, variabilní symbol bude telefonní číslo na hráče a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu. Turnaj se hraje 28. a 29. prosince.