Za Dvořáčkem skončil v krajském Borci kola skončil na druhém místě novoměstský Maur, který dostal 35 vašich hlasů. O pořadí na druhém až čtvrtém místě se ale rozhodovalo až do posledního okamžiku a tuto přetahovanou vyhrál právě Maur. Třetí nakonec skončil náchodský obránce Michal Gross, který obdržel nakonec 28 hlasů. Už v pondělí odpoledne najdete na internetové adrese: www.nachodsky.cz další nominaci. Tentokrát by měly být opět nominace jak na krajského, tak okresního Borce kola.