Kvůli špatnému stavu travnaté hrací plochy hrála v posledních letech většinou na umělé trávě, jenže to jim zatrhla na svém zasedání začátkem srpna Sportovně-technická komise Krajského fotbalového svazu, která schválila směrnici, v níž doslova stojí: „VV KFS na svém zasedání dne 7. srpna 2017 rozhodl o okamžitém zákazu hry na hřištích s umělým travnatým povrchem (UMT) v termínu od 15. 04. do 15. 10. Tento zákaz platí pro všechny kategorie. V případě nepříznivého počasí o přesunu utkání na UMT rozhodne R daného utkání.“

„Negativní dopad současné situace na cca 120 členů našich mládežnických družstev je to, co mě na celé situaci nejvíce mrzí,“ říká v krátkém rozhovoru VILÉM MAUR, předseda Výkonného výboru MFK Nové Město nad Metují.

Vilém Maur, předseda Výkonného výboru MFK Nové Město nad Metují.Zdroj: ArchivPo třech venkovních zápasech se poprvé v nové sezóně představí novoměstští muži v domácím prostředí. Jenže ne doma v Novém Městě, ale v azylu ve Velké Jesenici. Proč?
Ano, první „domácí“ zápas skutečně začínáme na hřišti ve Velké Jesenici a já bych rád touto cestou poděkoval fotbalovému klubu ve Velké Jesenici, že nám využití tohoto krásného hřiště umožnil, a to nejenom pro tento zápas, ale i pro celou řadu našich tréninků a zápasů v letní přípravě.

Zásadním důvodem, proč prakticky „musíme“ využít hřiště ve Velké Jesenici, je velice špatný stav travnaté hrací plochy v Novém Městě nad Metují, který je z dlouhodobého hlediska důsledkem absolutně nedostatečných investic do tohoto hřiště a z krátkodobého hlediska kumulací několika akcí, které se na hřišti odehrály během letního období, a které i tak špatný stav ještě zhoršily.

Kdy je podle vás reálné, že se vrátíte zpět do Nového Města?
Protože KFS (Krajský fotbalový svaz – pozn. autora) vydal plošný zákaz využívání hřišť s umělou trávou v termínu do 15. 10., nám neumožňuje využívat umělou trávu v dřívějším termínu, budeme muset vzniklou situaci řešit operativně s tím, že do termínu 15. 10. budeme kombinovat využívání hřiště ve Velké Jesenici s hřištěm v Novém Městě nad Metují.

Hřiště v areálu Stadionu generála Klapálka, na nichž hrajete, jsou ve vlastnictví Sportovního klubu. Jak se k vaší složité situaci staví vedení SK?
I vedení SK si je vědomo, že současná situace je neudržitelná a je potřeba ji zásadně řešit. Protože zásadní řešení je spojeno s poměrně vyšší investicí, vedení SK v únoru letošního roku zpracovalo projekt nového travnatého hřiště v Novém Městě nad Metují a podalo žádost o investiční dotaci na MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – pozn. autora). Bohužel na základě známých skutečností, které se na MŠMT odehrály při poskytování sportovních dotací, byly všechny investiční dotace zastaveny s tím, že bylo nutné celý proces podání žádostí zopakovat, a to v nově vypsaném termínu do 15. 8. V návaznosti na to SK podalo novou žádost a nyní netrpělivě všichni čekáme na její posouzení a rozhodnutí ministerstva. Spolu s tím je pro vyřešení tohoto problému naprosto klíčová i případná podpora všech orgánů města.

Týká se tento problém s hřišti i novoměstské mládeže, nebo ta může v Novém Městě hrát?
Negativní dopad současné situace na cca 120 členů našich mládežnických družstev je to, co mě na celé situaci nejvíce mrzí. Na druhou stranu nám to dodává velice silné odhodlání celou situaci zásadně řešit a já jsem přesvědčen, že nejpozději příští rok v létě již spolu budeme moci dělat rozhovor na krásném novém travnatém hřišti v Novém Městě nad Metují.