Každoročně se ocenění dostane zhruba desítce funkcionářů, bývalých či současných trenérů a jiných činovníků, kteří se starají o chod klubů i v těch nejmenších vesničkách na okrese. Letošní vyhlášení proběhlo již tradičně v náchodské Zámecké restauraci, kde přítomné oceněné, v mnoha případech doprovázené drahými polovičkami, i hosty přivítal předseda Okresního fotbalového svazu v Náchodě, Petr Vítek. Po úvodním představení všech přítomných předseda OFS Náchod osobně poděkoval všem, kteří se starají o kopanou i na té nejnižší úrovni, neopomněl ale poděkovat ani manželkám či přítelkyním za jejich vstřícný postoj a shovívavost.

Po předsedovi OFS Náchod si vzal krátké slovo rovněž přítomný předseda Krajského fotbalového svazu Václav Andrejs. „Předseda vašeho svazu vám už poděkoval a já bych to rád udělal také. Nesmírně si vážím vaší práce pro fotbal. Okres Náchod je pro mě osobně trochu srdeční záležitostí, neboť bydlím na hranici okresu Náchod a Hradec Králové. Všem vám přeji pevné zdraví a doufám, že zůstanete fotbalu věrni i nadále,“ uzavřel svůj krátký proslov předseda KFS Václav Andrejs.

Poté už došlo na slavnostní akt, při kterém si každý z oceněných odnesl domů pamětní plaketu a dárkový koš. Letos se ocenění dočkala tato desítka fotbalových obětavců: Michal Jankovič (Červený Kostelec), Jaroslav Valenčin (Náchod), Stanislav Šrejber (Hejtmánkovice), Petr Rutar (Police nad Metují), Jaroslav Martinec (Machov), Jaroslav Hubka (Machov), Jaroslav Balcar (Babí), Pavel Zelený (Nové Město nad Metují), Vladimír Rek (OFS), Dušan Galba (OFS).

Na závěr oficiální části si vzal slovo jeden z oceněních, který poděkoval činovníkům Okresního fotbalového svazu v Náchodě, že zavedli tuto pěknou tradici. Na to vzápětí reagoval předseda OFS Náchod Petr Vítek, jenž vzpomněl zakladatele této myšlenky a bývalého dlouholetého fotbalového činovníka, Antonína Prouzu, od jehož náhlé smrti to bude v březnu už dva roky.