V květnu ve spolupráci s MFK Nové Město nad Metují a dalšími místními sportovními kluby se spolek podílel na organizaci Sportovního dne pro děti z MŠ a ZŠ, kterého se zúčastnilo více než 500 dětí.

Na přelomu července a srpna spolek Bavíme se sportem uspořádal dva týdenní turnusy Příměstského tábora na ZŠ v Krčíně, kterého se zúčastnilo na 50 dětí z Nového Města nad Metují a okolí.

Vedoucím tábora byl bývalý ligový fotbalista a reprezentant Jan Hable, který se svými asistenty připravil dětem bohatý program, který byl zaměřený především na pohybové a sportovní aktivity. Děti si vyzkoušely různé druhy sportů, měly připravenou spoustu soutěží a her i zajímavé exkurze a výlety. Na památku děti dostaly pamětní list a medaili.

VĚŘÍ VE VĚTŠÍ PODPORU

Příměstský tábor navštívil také starosta Nového Města nad Metují Petr Hable, který se seznámil s aktivitami dětí na Příměstském táboře a předal dětem drobné dárky. „Projekt je novou aktivitou, která se již osvědčila v sousedním Náchodě. Děti se všeobecně méně hýbou a méně chodí sportovat do přírody. Zaměření projektu na rozvinutí všeobecných sportovních návyků vnímám velmi pozitivně. Pro město je aktivita spolku „Bavíme se sportem" významným přínosem k dalšímu rozvoji dětských dovedností. Věřím, že i podpora města se bude v příštích letech proti letošnímu roku zvyšovat," řekl starosta Petr Hable.

NADŠENÍ RODIČE I DĚTI

Spokojeni byli i rodiče dětí. „Kluci byli na táboře moc spokojeni, nakonec jim bylo líto, že už je poslední den. Když jsme potom někdy jeli někudy, kde s táborem chodili, dozvídala jsem se postupně program a musím říct, že mě velmi potěšilo, kde všude se podívali," uvedla Kateřina Dušková, maminka dvou účastníků tábora.

„Měl jsem na táboře v Novém Městě nad Metují syna Matyáše. Protože mu jsou teprve čtyři roky, měli jsme obavy, jak to zvládne, ale Matyáš byl velmi nadšený jak z programu, tak z Jana Hableho," dodal Marek Hradil, jeden z tatínků.

„Od září spolek Bavíme se sportem plánuje spustit projekt v MŠ a ZŠ v Novém Městě nad Metují a okolí. Cílem projektu je celoročně rozvíjet základní pohybovou gramotnost dětí ve věku od 4 do 10 let pravidelným cvičením, jejichž základem jsou gymnastické a atletické prvky, překážkové dráhy a míčové hry. Cvičení je přizpůsobeno věku a pohybovým možnostem dětí tak, aby prvky zvládly a zároveň se jejich pohybové schopnosti dále rozvíjely a hlavně, aby děti měly z pohybu radost a na hodiny cvičení se těšily," zmínil hlavní cíl předseda spolku Bavíme se sportem Petr Vítek.

Vedoucím regionu Novoměstsko bude Jan Hable, který tak bude moci zúročit mimo jiné i své sportovní zkušenosti ze zahraničí a dětem je zábavnou formou předávat.

NAJDE SI SVÉ MÍSTO?

„Věřím, že si projekt najde na Novoměstsku své místo, jako tomu bylo na Náchodsku či Broumovsku. Rád bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu městu Nové Město nad Metují i panu starostovi Petru Hablemu a také vedení ZŠ Krčín za výborné zázemí pro Příměstský tábor. Dále bych chtěl poděkovat městu Náchod, jeho starostovi panu Janu Birke, dále městu Broumov, jeho starostovi panu Jaroslavu Bitnarovi a v neposlední řadě Královéhradeckému kraji a našim firemním partnerům, kteří náš projekt podporují a bez jejichž pomoci bychom se neobešli," dodal Petr Vítek. (dop, mr)