Projekt Bavíme se sportem běží v Broumově už rok a půl. „Letos jsme se rozhodli jako doprovodný program udělat příměstský tábor, který je stejně jako celý projekt zaměřený na všeobecné pohybové aktivity a rozvoj pohybové gramotnosti dětí. Ve dvou turnusech jsme tu měli 30 dětí. Milan Vítek si se svým asistentem Jirkou Ježkem mladším připravili náplň ryze pohybovou a sportovní, ale děti byly i na výletě. Samozřejmostí bylo zajištění svačin a obědů v restauraci Alka," řekl Petr Vítek, který se v doprovodu starosty Broumova Jaroslava Bitnara jeden den na děti do Broumova přijel podívat.

„Se zájmem jsem celé dva týdny pozoroval Milana Vítka, jak každý den od rána cvičí s malými dětmi na našem novém sportovišti. Projektu Bavíme se sportem osobně velmi fandím, líbí se mi na tom to, že se věnuje dětem již od mateřské školky, a že necílí na žádný konkrétní sport. Na rozhodnutí, ve kterém sportu budoucí hvězdy vyniknou, mají ještě dost času. Celá aktivita bohužel stojí a padá s jedním hlavním organizátorem, což je Okresní fotbalový svaz Náchod, a za to mu patří dík," řekl Jaroslav Bitnar.

„A já zase chci poděkovat městu Broumov za podporu tohoto projektu, Slovanu Broumov za poskytnutí výborného zázemí a Vackom z restaurace Alka, kteří nám se stravováním dětí vyšli vstříc. Velký dík patří také Milanovi Vítkovi, který připravil pestrý program. Děti si vyzkoušely různé druhy sportů a her. Dostávaly průběžně různé odměny a na závěr převzaly upomínkový pamětní list na tábor a medaili. Jsme rádi, že se to takhle povedlo. Věřím, že děti byly spokojené, bylo vidět, že je to baví, a že se tu nějaké věci naučily," uvedl Petr Vítek.

POKROK BYL VIDITELNÝ

„Tábor byl určený pro všechny děti, tedy nejen pro ty, které chodí na fotbalové tréninky. Některé děti se vůbec poprvé seznámily s některými sporty. Řekl bych, že za ten týden některé děti udělaly velký pokrok. Celý projekt slouží k tomu, aby děti získaly základní a všeobecné pohybové základy a byli bychom rádi, aby se pak zapojily do některých oddílů, tedy nejen do fotbalového. Některá koordinační cvičení byly pro děti absolutní novinka, to při tělesné výchově ve škole ani nedělaly," řekl trenér Milan Vítek, který se věnuje mládeži už dlouhé roky.

„Z Broumova pocházím, a když jsem se o příměstském táboře dozvěděla, tak jsem hned svého syna Matyáše přihlásila. Každý den chodil domů nadšený, dlouze vypravoval, co přes den dělali a vždy se těšil na další den. Chci poděkovat trenérům za jejich hezký vztah k dětem. Pan Vítek byl v Matyášových očích velkou osobností a autoritou," pochválila tábor a trenéry Michaela Pancnerová z Berouna.

„Na základě zpětné vazby od trenérů vím, že děti zapojené do projektu Bavíme se sportem rozvíjí takové pohybové věci, které se normálně v oddílech netrénují. Hodně se třeba zlepšují v koordinaci pohybu, ve stylu běhání, což pomáhá v každém sportu. Děti jsou obratnější a dokáží lépe ovládat své tělo. Snažíme se využívat cvičení a speciální pomůcky, které pomáhají k tomu, aby se naučily takový přirozený pohyb, který byl dřív automaticky daný tím, že děti běhaly venku, lezly po stromech, stavěly bunkry a hrály si na vojáky. Děti, které jsou ve sportovních oddílech, mají tréninky a zápasy, ale mimo to nějakou další aktivitu nemají. Dnes ani ta tělesná výchova na školách nefunguje zrovna nejlépe. Hodně záleží na učitelích," přiblížil projekt Petr Vítek.

NOVĚ I V NOVÉM MĚSTĚ

Projekt Bavíme se sportem funguje už tři roky v Náchodě, rok a půl v Broumově a letos začal i v Novém Městě nad Metují, kde se mu bude věnovat fotbalista Jan Hable. „Byli bychom moc rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit tento projekt i do dalších měst náchodského okresu, případně i dál," dodal Petr Vítek.